Våra jurister föreläser på konferensen ”Kvalitet inom LSS”

Vi tycker det är kul att två av våra jurister, Linda Bergstrand och Ann-Marie Stolberg, ska få inleda 2019 års Rikskonferens ”Kvalitet inom LSS”!

”Linda Bergstrand och Ann-Marie Stolberg, två av branschens mest kompetenta jurister, förklarar för oss hur nuläget ser ut, vilka förändringar som är på gång och vad vi behöver göra för att förbereda oss för dessa. Detta och andra juridiskt aktuella frågor inleder vi årets konferens med!”

Har du inte anmält dig ännu? Då kan du göra det nu via denna länk!