Personlig assistans för vuxna

Personlig assistans för vuxna handlar om att ge människor med en funktionsnedsättning möjligheten att leva ett aktivt liv och vara en del i allas vår gemenskap. Assistansen skall ge självbestämmande över det egna livet och integritet för den som är assistansberättigad. Vårat mål på God Assistans är att alla, oavsett funktionsnedsättning, skall få en trygg och en meningsfull tillvaro

God Assistans finns i hela Sverige

Engagerad personlig assistans för vuxna

Många av oss på God Assistans har personliga erfarenheter av personlig assistans. Vi vill göra skillnad och något bra för alla med en funktionsnedsättning. Det viktigaste vi gör är assistansen till våra kunder varje dag, året runt. Det kan handla om allt från att borsta tänderna och klä på sig till att laga mat och äta. De vuxna som får personlig assistans får en möjlighet att vara med i allas vår gemenskap. Varje dag gör vi små saker får våra kunder som har stor betydelse. Samtidigt gör vi stora saker som att hjälpa till med juridiska frågor för privatpersoner och företag, vi ordnar evenemang och stöttar utveckling av hjälpmedel.

Många vuxna får personlig assistans

Vi hjälper dig att söka

Att bedöma ditt eget behov av stöd kan vara svårt. Vi hjälper dig hela vägen från att bedöma ditt behov, skriva ansökan och sedan tolka svar. När alla beslut är fattade står vi vid din sida i kommunikationen med kommunen och Försäkringskassan för att inga missförstånd ska uppstå. Att få personlig assistans som vuxen är en rättighet och vi hjälper dig få den assistans du har rätt till.

juridik

Har du rätt till personlig assistans?

Vilka regler och kriterier gäller för att du ska beviljas personlig assistans? Hur brukar Försäkringskassan bedöma en ansökan? Vilka blanketter ska fyllas i och vart ska de skickas?

Våra erfarna jurister hjälper dig gärna att bedöma om just du eller ditt barn har rätt till assistans.

Låt oss hjälpa dig!

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret eller slå oss en signal!