Varför välja God Assistans

Vi vill att du som kund skall få en god assistans. Vi hjälper dig ta hand om din assistans utifrån dina önskemål och behov och stöttar dig i allt från juridiska frågor till rekrytering. 

Dessutom har vi lång erfarenhet av assistans

Vi ser det som ett hantverk att få till en fungerande assistans. Detta hantverk finns det inga teoretiska kunskaper kring utan den kunskapen införskaffar man sig via erfarenhet. Vi vågar påstå att vi har branschens mest erfarna medarbetare inom personlig assistans. Med en snitterfarenhet på över 10 år får du det stöd du har rätt till. Dessutom har flera av våra medarbetare egna erfarenheter av assistans, både som anhörig och som assistansberättigad.

Så blir du kund

Vi tycker att personlig assistans ska vara enkel och lättförståelig. Likaså ska det vara enkelt att bli kund hos oss. Så här går det till:

Som sagt, svårare än så behöver det inte vara. Att byta assistansanordnare är inte lika enkelt som att byta bank. Det är mycket enklare.

Låt oss hjälpa dig!

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret eller slå oss en signal på 010-405 55 00

Att tänka på när du väljer utförare av din assistans

Att välja vem som ska utföra din assistans kan vara svårt och många faktorer spelar in. Det är viktigt att göra en noggrann bedömning och inte enbart lita på intryck och känsla. Därför vill vi på God Assistans gärna ge dig några goda råd och tips som hjälper dig att göra ett bra val!

Ekonomi – Få insyn vad pengarna används till

Ekonomi är kanske inte det första man tänker på vid val av anordnare men ekonomin är mycket viktig för hur din assistans utförs. Som kund ska du ha stor möjlighet att påverka hur pengarna används och det du främst bör titta på är avgifter och rapportering. Vissa anordnare tar en fast administrativ avgift medan andra har ”rörlig” avgift vilket i praktiken innebär att ”de tar det som blir över”. Kontrollera också att anordnaren erbjuder öppen och regelbunden redovisning där det tydligt framgår vad assistansersättningen används till.

Möjlighet att påverka utformningen av din assistans

Som kund ska du självklart ha stort inflytande över hur assistansen utformas och möjlighet att själv välja dina assistenter. Anordnaren ska ge dig stöd i alla delar som rör bemanning, rekrytering, schemaläggning, redovisning och rapportering.

Avtal

Om du inte känner dig nöjd och vill byta anordnare är det avtalets uppsägningstid som bestämmer hur snart ett byte kan ske. En normal uppsägningstid bör vara mellan 4-12 veckor, så kontrollera vad anordnaren har för uppsägningstid. Eventuella bindningstider som är längre än uppsägningstiden skall du helst undvika helt!

Juridiskt stöd

Att få juridisk hjälp med ansökningar, beslutsomprövningar och andra myndighetskontakter underlättar mycket. Kontrollera därför om möjligheten att få juridiskt stöd ingår samt  om detta stöd medför en extra kostnad eller inte. Har anordnaren en eller flera jurister som kan hjälpa dig? Vilken erfarenhet har juristen?

Utbildning

Att du som kund och dina assistenter har rätt utbildning är viktigt både för en god arbetsmiljö och kvaliteten i assistansen. Kontrollera vad anordnaren har att erbjuda och ställ krav på tillgång till utbildning.

Kollektivavtal – Trygghet för dina assistenter

Kollektivavtalet är en trygghet för dina assistenter som reglerar anställningsvillkor, lönesättning samt innehåller försäkringar och pension. Kontrollera att kollektivavtal finns. Om inte bör du noga undersöka anordnarens villkor eller helt enkelt välja ett annat alternativ!

Företaget

Alla företag finns av en anledning och det är viktigt att ta reda på varför man driver ett assistansbolag. Finns en story som berättar företagets bakgrund kan du avgöra hur den passar dig. Titta också på företagets värderingar och känn efter om du delar dessa.

Medarbetare

För att du ska få en bra service krävs engagerade, kompetenta och tillgängliga medarbetare. Din kontaktperson är den enskilt viktigaste personen för din assistans och det kan skilja mycket på hur många kunder varje kontaktperson har. Vårt tips är att ställa frågor och be att få prata med din blivande kontaktperson innan du väljer att bli kund.

Referenser

Att höra andras åsikter är betydelsefullt och ger en bra bild av om företaget håller vad det lovar. Om du kan så prata med andra som är kunder och sök information i sociala medier, forum m.m.

Tips på bra länkar för information:
Assistanskoll – En sida som jämför anordnare inom assistans. Det är dock anordnarna själva som lämnar in uppgifterna vilket man bör tänka på.

Alla bolag – En sida där du kan få information om själva bolaget, resultat, storlek och ägarstruktur.

Lycka till i ditt val av anordnare!

två tjejer som tittar på en ipad

Vi är ditt juridiska stöd

Vi vet hur mycket tid och energi som går åt till kontakt med myndigheter för ansökningar, överklaganden med mera och därför erbjuder vi dig stöd.

Juridiskt stöd

Har du rätt till personlig assistans?

Våra erfarna jurister hjälper dig gärna att bedöma om just du eller ditt barn har rätt till personlig assistans. Tillsammans med våra jurister går ni igenom ditt eller barnets hjälpbehov och skickar in en ansökan om personlig assistans.

Lagen avgör om du har rätt till personlig assistans

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i 51 kapitlet av Socialförsäkringsbalken (SFB). Efter att ansökan om personlig assistans är inskickad gör kommunen och/eller försäkringskassan en bedömning utifrån vissa kriterier.

För att ha rätt till personlig assistans ska du tillhöra Personkretsen enligt LSS

 • Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller sjukdom.
 • Personkrets 3: Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Inte äldre än 65 år

Du måste ansöka om assistans innan du fyllt 65 år. Du får behålla din assistans efter 65 års ålder, men du kan inte få fler timmar även om du skulle behöva det.

Grundläggande behov

Du måste även behöva hjälp med någon eller några av de grundläggande behoven. Till dessa räknas:

 1. Personlig hygien – om du behöver hjälp med att tvätta dig, gå på toaletten, borsta tänderna, duscha för att nämna några exempel.
 2. Andning – exempelvis avancerad andningsgymnastik, slemsugning i andningsvägarna, övervakning på grund av risk för kvävning eller lungblödningar och hantering av trakealkanyl vid trakeostomi.
 3. Måltider – om du behöver hjälp med att föra mat och dryck till munnen eller om du behöver hjälp med sondmatning.
 4. Klä av dig och klä på dig.
 5. Kommunikation – om du har svårigheter att kommunicera med andra människor och göra dig förstådd.
 6. Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig och din funktionsnedsättning.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med frågor som rör ansökan samt hur vi kan hjälpa dig i övriga juridiska frågor.

Har du rätt till personlig assistans?

Våra erfarna jurister hjälper dig gärna att bedöma om just du eller ditt barn har rätt till personlig assistans. Tillsammans med våra jurister går ni igenom ditt eller barnets hjälpbehov och skickar in en ansökan om personlig assistans.

Lagen avgör om du har rätt till personlig assistans

Rätten till personlig assistans bestäms av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt i 51 kapitlet av Socialförsäkringsbalken (SFB). Efter att ansökan om personlig assistans är inskickad gör kommunen och/eller försäkringskassan en bedömning utifrån vissa kriterier.

För att ha rätt till personlig assistans ska du tillhöra Personkretsen enligt LSS

 • Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
 • Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller sjukdom.
 • Personkrets 3: Personer med andra varaktiga funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Inte äldre än 65 år

Du måste ansöka om assistans innan du fyllt 65 år. Du får behålla din assistans efter 65 års ålder, men du kan inte få fler timmar även om du skulle behöva det.

Grundläggande behov

Du måste även behöva hjälp med någon eller några av de grundläggande behoven. Till dessa räknas:

 1. Personlig hygien – om du behöver hjälp med att tvätta dig, gå på toaletten, borsta tänderna, duscha för att nämna några exempel.
 2.  
 3. Måltider – om du behöver hjälp med att föra mat och dryck till munnen eller om du behöver hjälp med sondmatning.
 4. Klä av dig och klä på dig.
 5. Kommunikation – om du har svårigheter att kommunicera med andra människor och göra dig förstådd.
 6. Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig och din funktionsnedsättning.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med frågor som rör ansökan samt hur vi kan hjälpa dig i övriga juridiska frågor.