Support

Support hjälper alla medarbetare på God Assistans att fokusera på sina arbetsuppgifter. De administrerar och stöttar alla ute på fältet på alla sätt de kan. Tillsammans med alla andra är de en viktig del i att God Assistans fungerar och kan erbjuda de bästa tjänsterna.

HR- & lön

Anna Abelt

HR-chef

På vår HR & Lönavdelning arbetar ett team på 6 personer för att säkerställa att vår personalhantering är effektiv, rättvis och i linje med lagstiftningen. 

Våra tjänster inkluderar allt från rekrytering och anställning till personalutveckling och arbetsmiljöfrågor. Vi hjälper även till med avtalsförhandlingar och övriga frågor som rör anställningsvillkor och förmåner.  

Vårt team av erfarna löneexperter arbetar noggrant för att säkerställa att alla anställdas löner beräknas korrekt och att alla lagliga krav uppfylls.    

Vi strävar efter att skapa en positiv arbetsmiljö där alla medarbetare trivs och kan utvecklas. Genom att jobba nära både chefer och medarbetare kan vi skapa en strategisk och effektiv personalhantering som gynnar både individen och företaget. 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller behöver hjälp med något inom HR och löneadministration.  

Ekonomiavdelningen

Eva Fonter

Ekonomichef (t.f)

Juridik & Kvalitet

Linda Olofsson

Chefsjurist & Kvalitetsansvarig