Visselblåsare

Vi använder oss av tjänsten www.visselblasare.se för att på ett enkelt och korrekt sätt uppfylla lagkraven på möjligheter till så kallad visselblåsning.
Sammanfattningsvis så gäller bland annat följande:

  • Visselblåsarlarm ska hanteras av särskilt utsedda personer eller enheter som ska vara oberoende och självständiga.
  • Visselblåsare ska skyddas mot repressalier från arbetsgivare. Utsätts en visselblåsare ändå för repressalier ska det finnas rätt till skadestånd.
  • En bred krets av personer ska kunna använda visselblåsarsystemet och skyddas mot repressalier. Utöver anställda ska bland andra volontärer, praktikanter, konsulter och aktieägare ingå i den skyddade personkretsen.

Den rapporterande personen är också skyddad från hindrande åtgärder och repressalier till följd av visselblåsningen. Det skyddet gäller även vissa personer i den rapporterande personens omgivning såsom fackliga företrädare, anhöriga och kollegor. En förutsättning för att omfattas av skyddet är bland annat att den rapporterande personen har skälig anledning att anta att informationen om missförhållandena var sann.