God Omsorg - den hjälp du behöver

Det finns människor med funktionsnedsättning som inte får den hjälp de behöver. Det kan bero på att deras ansökan inte är godkänd och att ett överklagande drar ut på tiden. Det kan också bero på att hjälpbehovet inte bedömts vara så stort att de beviljats personlig assistans. Eller så är den beviljade assistansen mindre än det faktiska behovet. Och ibland kommer livet och vardagen emellan och ställer extra krav på stöd och hjälp.

God Omsorg hjälper till där det behövs

God Omsorg är sprunget ur ett behov av att erbjuda ett alternativ till personlig assistans och som ett komplement när assistansen inte räcker till. Det är också vanligt att privatpersoner vill köpa assistansliknande tjänster privat. Det kan bero på att någon blivit av med sin personliga assistans och istället fått ledsagning eller avlösarservice. Med God Omsorg vill God Assistans erbjuda en helhetslösning inom assistans-området och göra något bra som gör skillnad.

God Omsorg är en del av God Assistans och erbjuder tre tjänster:

  1. Ledsagarservice
  2. Avlösarservice
  3. Personlig Hjälp och Omsorg (POH).

Ledsagarservice

Ledsagarservice är till för dig som har svårt att komma ut ur din bostad på egen hand. Det kan vara för att delta vid olika fritidsaktiviteter som att gå på bio eller besöka ett museum. Det kan också röra sig om träning, handla kläder eller gå på brunch med vänner. Allt du vill göra utanför hemmet men behöver hjälp med. Ledsagarservice kan vara regelbunden eller som en lösning vid akuta behov. Din ledsagarservice beviljas av kommunen och ansökan gör du hos din biståndshandläggare.

Avlösarservice

Många med personlig assistans assisteras av en anhörig. Det är till exempel väldigt vanligt att ett barn med funktionsnedsättning får assistans av en förälder. Avlösarservice är en tjänst där någon utomstående kommer in och assisterar istället för den anhöriga. På så sätt får den anhörige tid för andra barn i familjen, sig själva eller för att kunna uträtta saker utanför hemmet. Avlösarservice beviljas av kommunen och ansökan görs hos biståndshandläggaren. Den kan vara tillfällig eller regelbunden.

Personlig Hjälp och Omsorg (POH)

Med POH kan du få det extra stöd du behöver i vardagen. Det kan vara hjälp med samma saker som vid personlig assistans eller som vid hemtjänst. Eller kanske som ledsagare. POH ger dig möjlighet att fylla på med de timmar och det stöd du behöver men som saknas i din vardag. Det är upp till dig hur mycket stöd du vill köpa till. Personlig Hjälp och Omsorg omfattas av RUT-avdrag och är något du själv betalar.

Prata med din kommun

Vill du veta mer om personlig assistans?

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret eller slå oss en signal!