Hugos Stiftelse

Alla har rätt att leva det liv de vill utifrån sina förutsättningar. När Mikael och Martin såg att människor med funktionsnedsättning inte fick den hjälp och det stöd de behöver ville de göra något åt saken. De startade Hugos Stiftelse med målet att hjälpa människor med funktionsnedsättning leva det vill de vill.

God hälsa och ett aktivt liv

Hugos Stiftelse stöttar och finansierar aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa och främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjer till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.

Gemenskap, påverkan och innovation

Att leva med en funktionsnedsättning eller vara anhörig till någon med en funktionsnedsättning är en utmaning på många sätt. Det är lätt att hamna lite vid sidan om samhället och gemenskapen. Därför stöttar vi föreningar som jobbar med att förändra attityder, organisationer som outtröttligt försöker påverka beslutsfattare och myndigheter. Stiftelsen stöttar också idrottsföreningar som låter alla vara med och delta i idrott. Vidare stöttar vi uppfinnare som skapar produkter som gör skillnad för personer med rörelsehinder. Med Hugos stiftelse hoppas vi kunna göra något BRA och något som gör SKILLNAD.

Aktiva barn och ungdomar