98 % av våra kunder skulle rekommendera God Assistans till andra

God Assistans utför årligen en kundundersökning där vi frågar våra kunder vad de tycker är bra och vad som kan bli bättre, en så
kallad Nöjd Kundundersökning. I år fick vi väldigt bra respons och mycket information vi kan använda för att utveckla verksamheten.

"För oss är kundundersökningar mycket viktiga för att kunna följa hur väl vi utför vårt arbete och hur vi kan fortsätta att utveckla oss."

Martin Wilén, grundare

Kunden i fokus, hela tiden

Den kundansvarige en viktig person för våra kunder och vi lägger stor vikt vid rekrytering och utbildning av dem. Det är de som ser till att assistansen flyter på vad gäller budget, schema och som finns till hands när frågor uppstår. 

93 % av kunderna upplever att de har en god relation till sin kundansvarige


De kundansvariga är i mångt och mycket tryggheten för våra kunder. Där är resultaten glädjande just när det gäller det ökade förtroendet från våra kunder. Vi ser med glädje att 92% upplever att deras kundansvarige är kompetent i förhållande till sin yrkesroll och arbetsuppgifter.

Nio av tio berättar att det är lätt att få tag i sin kundansvarige på God Assistans.

Personlig personlig assistans

För att den personliga assistansen ska bli så bra som möjligt försöker vi alltid involvera den assistansberättigade i rekryteringsprocessen då personkemi är en viktig del i assistans. Hela 94,5% känner att de kan påverka vem som arbetar som assistent och 88% känner att de kan kontrollera schema och bemanning.

Mer än bara personlig assistans

God Assistans erbjuder mer än bara personlig assistans. Med God Omsorg erbjuder vi ledsagare och avlösare. Med God Juridik hjälper vi till med alla juridiska frågor kring personlig assistans men också familjerätt med mera. 

91% upplever att de får den juridiska vägledning och information de behöver från God Assistans. Ett snårigt område där våra jurister kommer väl till hands.

Nu jobbar vi på och tar nya tag

Kundundersökningar som denna blir bara bra om många svarar. Vi vill tacka alla våra kunder som tog sig tid att svara och därmed hjälpa oss förbättra verksamheten och bli ännu bättre.

"Vi är mycket stolta över det vi lyckats skapa, där vi idag har väldigt nöjda kunder. Vi vet också att det ligger hårt arbete bakom detta fina resultat och där ska vår personal ha en stor eloge."

Martin Wilén, grundare

Låt oss hjälpa dig!

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret eller slå oss en signal!