Tips vid val av assistans och några saker att tänka på

Ekonomi - hur används pengarna?

Ekonomi är kanske inte det första du tänker på vid val av anordnare men ekonomin är mycket viktig för hur din assistans utförs. Som kund ska du ha möjlighet att påverka hur pengarna används. Det du främst bör titta på är avgifter och rapportering. Vissa assistansbolag tar en fast administrativ avgift medan andra har ”rörlig” avgift, vilket i praktiken betyder att ”de tar det som blir över”. Kontrollera också att assistansbolaget erbjuder öppen och regelbunden redovisning där det tydligt framgår vad assistansersättningen används till.

Möjlighet att påverka utformningen av din assistans

Som kund ska du självklart ha stort inflytande över hur din assistans utformas men också att du har möjlighet att själv välja dina assistenter. Utöver att styra hur din assistansersättning används ska du få vara del i hur din assistans utförs. Vilken typ av aktiviteter deltar du i och kan assistansbolaget hjälpa dig med dem? Assistansbolaget ska ge dig stöd i alla delar som rör rekrytering, bemanning, schemaläggning, redovisning och rapportering.

Uppsägningstid och bindningstid

Om du inte är nöjd och vill byta assistansbolag så är det avtalets uppsägningstid som bestämmer hur snart du kan byta. En normal uppsägningstid bör vara mellan 4 till 12 veckor, så kontrollera vad ditt assistansbolag har för uppsägningstid. Eventuella bindningstider som är längre än uppsägningstiden ska du helst undvika helt. Under bindningstiden är det svårt att säga upp din assistans. Läs igenom avtalet noga och be någon om hjälp att förklara sådant du inte förstår.

Ingår juridiskt stöd i ditt assistansavtal?

Att få juridisk hjälp med ansökningar, beslutsomprövningar och andra myndighetskontakter underlättar mycket. Kontrollera därför om juridiskt stöd ingår i ditt avtal eller om juridiskt stöd medför extra kostnader. Har assistansbolaget en eller flera jurister som kan hjälpa dig? Att juristerna har erfarenhet av att driva assistansärenden tycker vi är en viktig sak att tänka på vid val av assistans.

Utbildning är viktigt för alla inblandade

Att dina assistenter har rätt utbildning är viktigt både för en god arbetsmiljö och kvaliteten i den assistans du får. Men det är också viktigt att det finns möjlighet för dig och dina anhöriga att få utbildning. Det kan röra sig om utbildning i första hjälpen, lyftteknik och diagnosspecifik utbildning. Kontrollera vad assistansbolaget har att erbjuda och ställ krav på tillgång till utbildning för dig, dina anhöriga och dina assistenter.

Kollektivavtal - trygghet för dina assistenter

Kollektivavtalet är en trygghet för dina assistenter som reglerar anställningsvillkor, lönesättning samt innehåller försäkringar och pension. Och den som känner sig trygg gör oftast ett bättre jobb. Kontrollera att kollektivavtal finns. Om inte bör du noga undersöka assistansbolagets villkor för assistenterna eller helt enkelt välja ett annat alternativ.

Vilka är assistansbolagets drivkrafter?

Vilken bakgrund har assistansbolaget? Det säger ofta en hel del om företagets drivkrafter och värderingar. Finns det en berättelse om företagets bakgrund? Det kan hjälpa dig förstå och avgöra om just det företaget passar dig. Titta också på företagets värderingar och känn efter om du delar dessa.

Assistansbolagets medarbetare - kontaktpersonen

För att du ska få bra assistans och bra service krävs engagerade, kompetenta och tillgängliga medarbetare. Utöver din assisten är din kontaktperson en mycket viktig personen för din assistans. Kontaktpersonen ska vara tillgänglig och det kan skilja mycket på hur många kunder varje kontaktperson har mellan assistansbolag. Vårt tips inför ditt val av assistans är att ställa frågor och be om att få prata med din blivande kontaktperson innan du väljer att bli kund.

Fråga alltid efter referenser

Länkar till information om assistansbolag:

Låt oss hjälpa dig!

Vi svarar gärna på dina frågor och funderingar. Fyll i formuläret eller slå oss en signal!