Se människan!

Nästa slag mot assistansersättningen är att all egenvård (vårdande insatser som kan skötas av dig själv eller annan person i hemmet) inte kan anses vara grundläggande behov (längre). Försäkringskassan håller på att tolka om en dom från 2012 (HFD 2012 ref. 41) som rör varma bad och massage och har i och med detta dragit slutsatsen (4 år efter att domen kom) att t ex sondmatning inte längre kan anses ingå i det grundläggande behovet måltider eller att rengöring kring gastrostomiknapp inte längre kan anses ingå i det grundläggande behovet personlig hygien då detta är egenvård. Det framgår dock att det är sjukvården som avgör vad som är egenvård, vilket innebär att Försäkringskassan inte kan göra tolkningen helt själv. Egenvård kan dock räknas till övriga hjälpbehov och den funktionsnedsatta kan få hjälp med egenvård av sin assistent.

Jag har en kund vars grundläggande behov för några veckor sedan bedömdes vara mer än 20 timmar, men som i dagarna fick sitt förslag till beslut ändrat med beskedet att Försäkringskassan gjort en omtolkning och kommit fram till att det grundläggande behovet istället är 1 timme 10 minuter. Man lägger fram mattan och drar bort den.

Observera att återigen har ingen regeländring skett och kundens hjälpbehov har självfallet inte förändrats till det bättre under dessa veckor. Enligt § 6a LSS ska barnets bästa alltid beaktas. I lagens förarbeten kan man läsa att assistansersättning ska kunna lämnas till barn under 16 år som har särskilt omfattande omvårdnadsbehov. Detta rimmar illa med att utesluta barn med gastrostomi från assistansen. Men det är sällan nu för tiden Försäkringskassan börjar tolka om domar till den funktionshindrades fördel, om det nu alls har hänt.

Rättsosäkerheten är stor och hade jag varit assistansberättigad hade jag varit rädd. Rädd för att varje tvåårsomprövning o kan innebära att jag inte längre ska få den hjälp jag behöver varje dag. Trots att mitt hjälpbehov är detsamma eller till och med större.

Det är inte okej att skrämma människor så här. Det är inte okej att rycka bort den grund de står på. Det är inte okej att inte se människan bakom varje inskränkning i lagstiftningen. För det är människan som drabbas.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu

Man kan inte spara pengar och samtidigt öka kvaliteten

Närhelst mitt yrke kommer på tal i ett sammanhang där den jag talar med inte är bekant med assistansbranschen så kommer diskussionen om fusket i branschen upp. Detta har trängt igenom i mediebruset. Det var dock bara upptakten till att rättfärdiga en avveckling av personlig assistans.

Fokus har nu skiftat något och nu kan man istället låta sig förfäras över de höga kostnaderna för personlig assistans som (återigen) ska utredas i en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen: http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/05/oversyn-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen/.

I sammanfattningen kan till uppdraget kan man läsa att: ”Uppdraget är att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och få till stånd mer ändamålsenliga insatser enligt LSS. Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen.”

Det som tidigare har varit en smygavveckling av insatsen personlig assistans börjar nu bli mer tydligt uttalat. Läs gärna Bengt Westerbergs utmärkta krönika som sätter ord på det jag länge velat ställa mig på barrikaderna och skrika. http://www.dn.se/arkiv/debatt/stoppa-smygavvecklingen-av-personlig-assistans/.

Inte bara Bengt Westerberg, utan även jag, blir hårt ansatt av Åsa Regnér som anser att privata assistansbolag, och kanske framför allt deras jurister, har starka belägg för att driva upp antalet timmar. Se Åsa Regnérs och Bengt Westerbergs debatt i Agenda: http://www.svtplay.se/video/8861456/agenda/agenda-5-jun-21-15

Jag har några reflektioner med anledning av debatten, nämligen:

• Det är inte rimligt att tro att man kan spara pengar inom assistansersättningen utan att försämra insatsen.

• Får personer med juridisk hjälp från ett assistansbolag fler timmar än de behöver och således har rätt till?

• Jag som jurist kan inte driva upp några timmar alls när det inte är jag som fattar beslutet. Handläggare och beslutsfattare arbetar på kommuner och försäkringskassor och kan de inte stå emot min (eminenta?) juridiska argumentation måste det ju bero på brister i deras egen utredning.

• Sist men inte minst: när ska fokus någonsin ligga på vinsterna med assistansen; vinster i form av ökad livskvalitet, frihet, delaktighet och jämlikhet i samhället?

Med detta vill jag också passa på att önska er alla en härlig sommar!

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu