Se människan!

Nästa slag mot assistansersättningen är att all egenvård (vårdande insatser som kan skötas av dig själv eller annan person i hemmet) inte kan anses vara grundläggande behov (längre). Försäkringskassan håller på att tolka om en dom från 2012 (HFD 2012 ref. 41) som rör varma bad och massage och har i och med detta dragit slutsatsen (4 år efter att domen kom) att t ex sondmatning inte längre kan anses ingå i det grundläggande behovet måltider eller att rengöring kring gastrostomiknapp inte längre kan anses ingå i det grundläggande behovet personlig hygien då detta är egenvård. Det framgår dock att det är sjukvården som avgör vad som är egenvård, vilket innebär att Försäkringskassan inte kan göra tolkningen helt själv. Egenvård kan dock räknas till övriga hjälpbehov och den funktionsnedsatta kan få hjälp med egenvård av sin assistent.

Jag har en kund vars grundläggande behov för några veckor sedan bedömdes vara mer än 20 timmar, men som i dagarna fick sitt förslag till beslut ändrat med beskedet att Försäkringskassan gjort en omtolkning och kommit fram till att det grundläggande behovet istället är 1 timme 10 minuter. Man lägger fram mattan och drar bort den.

Observera att återigen har ingen regeländring skett och kundens hjälpbehov har självfallet inte förändrats till det bättre under dessa veckor. Enligt § 6a LSS ska barnets bästa alltid beaktas. I lagens förarbeten kan man läsa att assistansersättning ska kunna lämnas till barn under 16 år som har särskilt omfattande omvårdnadsbehov. Detta rimmar illa med att utesluta barn med gastrostomi från assistansen. Men det är sällan nu för tiden Försäkringskassan börjar tolka om domar till den funktionshindrades fördel, om det nu alls har hänt.

Rättsosäkerheten är stor och hade jag varit assistansberättigad hade jag varit rädd. Rädd för att varje tvåårsomprövning o kan innebära att jag inte längre ska få den hjälp jag behöver varje dag. Trots att mitt hjälpbehov är detsamma eller till och med större.

Det är inte okej att skrämma människor så här. Det är inte okej att rycka bort den grund de står på. Det är inte okej att inte se människan bakom varje inskränkning i lagstiftningen. För det är människan som drabbas.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu