God Juridik vann mot Länsstyrelsen!

God Juridik vann nyligen i ett överklagande mot Länsstyrelsen gällande ett beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. I ärendet ansökte föräldrarna till en sexårig flicka om parkeringstillstånd och fick avslag med hänvisning till föräldraansvaret.

Detta överklagades av God Juridiks jurist Karin Ståhlnacke Fd Czubala som argumenterade för att flickan aldrig lämnas ensam då hon lider stor risk att närhelst få ett epileptiskt anfall, med efterföljande andningsuppehåll, som kräver omedelbart agerande och tillgodoseende av hennes personliga assistenter.

Vill du komma i kontakt med Karin eller våra jurister? Maila då direkt till karin.stahlnacke@godjuridik.se eller info@godjuridik.se.

233 177 kr – Nytt rekord!

Resultatet för Glädjeruset i Täby & Oskarshamn är klart och vi är väldigt glada över att överskottet från loppen som går till Hugos Stiftelse blev hela:

233.177 kr – nytt rekord!

Förra året blev det 160.000 kr till Hugos Stiftelse och totalt har vi sedan Glädjeruset startade 2015 samlat in 733.000 kr till RBU (Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar) och sedan förra året Hugos Stiftelse.

Sedan 2014 har vi via Team Nordmark/Glädjeruset/Hugos Stiftelse fått in nästan 1,4 miljoner kr och fram till idag har vi delat ut ca 800.000 kr av dessa till åtta olika föreningar/initiativ/stiftelser. Hugos Stiftelse arbetar för att möjliggöra ett gott och aktivt liv för barn och ungdomar med funktionsnedsättning samt deras familjer.

Tack till er alla som har hjälpt till att göra Glädjeruset till en sådan succé och att vi med hjälp av loppen och Hugos Stiftelse kan göra något BRA som gör SKILLNAD.

På bilden syns Glädjerusets tävlingsledare Peter Fahlström och Martin Wilén från Hugos Stiftelse.