Sammanfattning av assistansåret

Jul och nyår innebär ett bokslut och en sammanfattning av assistansåret.

Vid förra årets slut skrev jag att assistansen vilar på skakig grund. Tyvärr har 2016 inte bidragit med någon positiv utveckling, utan snarare tvärtom. Regeringen har i sitt regleringsbrev till Försäkringskassan uppmanat Försäkringskassan att ”bidra till att bryta utvecklingen av antalet timmar inom assistansersättningen” (http://www.esv.se/statsliggaren/regleringsbrev/?RBID=17015 ). Försäkringskassan har tagit regeringen på orden och bland annat tolkat om gamla domar, vilket har lett till att färre har beviljats assistans och fler har fått sin assistans indragen och främst har barn som sondmatas drabbats (http://www.svt.se/nyheter/inrikes/forsakringskassan-paverkas-inte-av-regeringen).

Det som möjligen har förändrats till det bättre är att media bidragit med en mer nyanserad bild av assistansen. Visserligen har Åsa Regnér gjort sitt bästa för att peka på ett felaktigt användande av assistansen (http://www.svt.se/nyheter/inrikes/asa-regner-f-kassan-ska-folja-lagen), men media har i avsevärt högre utsträckning än tidigare valt att belysa vilka konsekvenser det får för enskilda när assistans inte beviljas i samma utsträckning som tidigare (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23365403.ab), (http://www.sydsvenskan.se/2016-10-10/hon-dog-pa-toaletten-dagen-efter-beslut-om-minskad-assistans), (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23840080.ab), (http://www.aftonbladet.se/nyheter/article23945829.ab). Listan kan göras lång.

Efter hård kritik från många håll tillsatte regeringen en ”snabbutredning” (http://www.svd.se/asa-regner-vill-snabbutreda-assistanslag). Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) var klar med sin rapport i förra veckan (http://62.13.72.13/fb/ISF/Rapport%202016-16/HTM/index.html) och sammanfattningsvis kom ISF fram till att Försäkringskassan inte kan klandras för att följa ny rättspraxis, men att det är tveksamt om den nya rättspraxisen verkligen överensstämmer med lagstiftarens intentioner och målen för den personliga assistansen. Denna snabbutredning innebär tyvärr ingen direkt förändring av den nedskärning av assistans som just nu pågår. För att en förändring ska till krävs en lagändring och för att en lagändring ska till krävs en vilja till det.

Så inför 2017 önskar jag en politisk vilja som innebär att man gör de ändringar som krävs för att återställa assistansreformen till dess ursprungliga intention. Målet måste fortsatt vara att man som funktionsnedsatt ska kunna leva som andra. Jag önskar att våra kunder inte ska behöva fortsätta vara rädda för att det stöd de så väl behöver helt plötsligt ska dras in trots att funktionsnedsättningen är densamma. Assistansen är ju en helt avgörande insats för den som har den. Jag önskar att politikerna ska se hela bilden av assistansen som är en fantastisk insats som bland annat möjliggör frihet, fritid och arbete för funktionsnedsatta, arbetstillfällen till alla fantastiska assistenter samt minskad belastning och sjukskrivningar för anhöriga. Slutligen önskar jag att politikerna inte bara se assistansen som en enda stor kostnad som till varje pris måste minskas. Lite solidaritet skulle inte skada.

Med detta vill jag önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu

Välkommen Siv i norr!

Vi är idag stolta och mycket glada över att få presentera en ny kundansvarig i norr! Varmt välkommen Siv Hjort Lindstedt! Siv utgår från Boden men kommer ansvara för kunder i hela Norrbotten. Här nedan berättar Siv lite mer om sig själv.

”Hej, jag heter Siv Hjort Lindstedt, är 58 år och bosatt i Boden tillsammans med min man Örjan och vår hund Molly. Jag har en vuxen son och två vuxna bonusbarn. Fritiden tillbringar vi oftast i vår stuga som ligger vid Råneåälven.
Jag har snart 30 års erfarenhet från socialt arbete, främst inom kommunal verksamhet. Jag var med från allra första början när LSS reformen introducerades som LSS-handläggare och enhetschef inom handikappomsorgen. Jag har även lång erfarenhet inom äldreomsorgen och då som biståndshandläggare, enhetschef och äldreomsorgschef. De senaste 4 åren har jag arbetat som verksamhetschef inom ett större assistansbolag.
Jag växte upp med en syster med en utvecklingsstörning, kanske en av anledningarna att jag själv valde just den här inriktningen i mitt yrkesval. Jag brinner för rättvisa och allas rätt till goda levnadsvillkor. God assistans har precis de värderingar som jag skulle önska att alla skulle ha – en assistans med omtanke, engagemang och delaktighet, som värnar om både kunder och personal! Ser fram emot att få bli en del av God assistans teamet!!”