Nytt förslag om stärkt personlig assistans

Äntligen tas nästa steg för att stärka reglerna för den personliga assistansen! De förbättringar som lagrådet föreslår är att det grundläggande behovet ”hjälp som kräver ingående kunskap” tas bort.

Istället ska det vara assistansgrundande att man behöver förebyggande stöd för att inte skada sig själv, andra eller egendom – utan krav på ingående kunskap.
Dessutom ska kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som behövs för att den enskilde själv ska kunna tillgodose andra grundläggande behov såsom personlig, hygien, av- och påklädning, måltider och kommunikation ge rätt till assistans.

Föräldraansvaret byts ut till ett föräldraavdrag, vilket förmodas ge bättre möjligheter för barn att beviljas personlig assistans.

Tyvärr går regeringen inte nu vidare med att öka möjligheten till assistans för de som behöver detta på grund av långvarig medicinsk problematik såsom t.ex. epilepsi och shunt.

Läs hela remissen från lagrådet här

Hugos Stiftelse erbjuder gratis stödsamtal för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Hugos Stiftelse arbetar för att främja ett gott, aktivt liv för barn och unga med funktionsnedsättningar, men också för deras familjer. Därför erbjuder Hugos Stiftelse nu kostnadsfria stödsamtal till funkisföräldrar.

Den som håller i samtalen är Anna Nordmark, Hugos mamma. Anna är auktoriserad socionom med grundläggande utbildning i psykoterapi. Hon har arbetat med samtal, behandling och psykoterapi i nästan 20 år med föräldrar, barn och unga, främst inom BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin) och på Ungdomsmottagning. Anna kommer erbjuda samtal på plats i Täby men också digitalt, så att man kan ta del av detta oavsett var i landet man bor.

Antalet platser är begränsat. Upp till tre kostnadsfria samtal ingår om man blir beviljad detta.

För mer information om hur man kan bli beviljad samtal , skicka ett mejl till info@hugosstiftelse.se.

God Assistans växer i Malmö

Ny kundansvarig, rekryterare och allt-i-allo på vårt kontor i Malmö är Bibban Svensson. Hon har arbetat med människor på något sätt hela sitt yrkesverksamma liv och är i grunden pedagog.

Nu senast kommer hon från ett jobb med LSS-bostäder men har tidigare jobbat inom personlig assistans, och då med flera av kollegorna på God Assistans i Malmö. Bibban ser fram emot att jobba tillsammans med Magnus, Karin och Sylvia. Respekt, omtanke och lyhördhet är hennes ledord i livet, och det passar ju perfekt här hos oss på God Assistans!

Vill du komma i kontakt med Bibban?
Du når henne på 040-10 18 56 eller bibban.svensson@godassistans.se

Varmt välkommen till oss på God Assistans Bibban!