Regeringen utreder huvudmannaskap för personlig assistans

Idag delar stat och kommun på ansvaret för den personliga assistansen, så kallat dubbelt huvudmannaskap. Nu har regeringen beslutat att utreda frågan om staten ska få huvudmannaskapet och därmed ansvaret för all assistans. Utredningen ska vara klar i mars 2023.

Det finns flera fördelar med att staten, det vill säga Försäkringskassan, tar över ansvaret för den personliga assistansen. För den som har rätt till assistans kan det exempelvis vara krångligt att ha kontakt med både Försäkringskassan och kommunen.

LSS
Personlig assistans är en insats som finns i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En förutsättning för att få personlig assistans är att personen har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver hjälp med grundläggande behov (personlig hygien, måltider, klä av – och på sig, kommunicera med andra). De som har grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra behov.

Vem har ansvaret för assistansen idag?
Om de grundläggande behoven understiger 20 timmar/vecka är kommunen ansvarig för beslut och kostnad. Om de överstiger 20 timmar/vecka är det istället Försäkringskassan som är ansvarig.

I dagsläget har ungefär 5 400 personer kommunal assistans och ungefär 14 000 har beslut av Försäkringskassan.

 

 

Källa: SKR

Välkommen Linda Olofsson!

Idag börjar Linda Olofsson hos oss på God Assistans och God Juridik.  Linda är en mycket erfaren jurist med stor kunskap inom assistansjuridik. Hon har även arbetat som beslutfattare på Försäkringskassan, på en antidiskrimineringsbyrå och som utbildare i assistansfrågor.

Linda arbetar med följande områden:
– Personlig assistans och assistansersättning
– Övriga ärenden/insatser enligt LSS, SoL och SFB
– Familjerättsärenden
– Utbildning inom assistansområdet

Linda jobbar från vårt kontor i Luleå och du når henne på linda.olofsson@godassistans.se och 010-405 55 09.
 
Varmt välkommen Linda!