Regeringen utreder huvudmannaskap för personlig assistans

försäkringskassan

Idag delar stat och kommun på ansvaret för den personliga assistansen, så kallat dubbelt huvudmannaskap. Nu har regeringen beslutat att utreda frågan om staten ska få huvudmannaskapet och därmed ansvaret för all assistans. Utredningen ska vara klar i mars 2023.

Det finns flera fördelar med att staten, det vill säga Försäkringskassan, tar över ansvaret för den personliga assistansen. För den som har rätt till assistans kan det exempelvis vara krångligt att ha kontakt med både Försäkringskassan och kommunen.

LSS
Personlig assistans är en insats som finns i Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. En förutsättning för att få personlig assistans är att personen har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver hjälp med grundläggande behov (personlig hygien, måltider, klä av – och på sig, kommunicera med andra). De som har grundläggande behov har även rätt till personlig assistans för andra behov.

Vem har ansvaret för assistansen idag?
Om de grundläggande behoven understiger 20 timmar/vecka är kommunen ansvarig för beslut och kostnad. Om de överstiger 20 timmar/vecka är det istället Försäkringskassan som är ansvarig.

I dagsläget har ungefär 5 400 personer kommunal assistans och ungefär 14 000 har beslut av Försäkringskassan.

 

 

Källa: SKR