Med anledning av Covid-19 (uppdaterad 9/4)

God Assistans följer utvecklingen av Covid – 19 och satte tidigt in insatser för att minimera smittorisken och fortsätter att agera löpande. Vi gör allt i vår makt för att skydda våra kunder, som många tillhör riskgruppen. Mycket ligger utanför vår kontroll och därför har vår ledningsgrupp dagliga avstämningar samt tar beslut utifrån rådande situation. Vi uppdatera och informera våra kunder och medarbetare regelbundet. Information är viktigt under denna kris och vi kommer att uppdatera löpande även på Facebook och hemsidan.

Med anledning av Coronaviruset har vi på God Assistans sammanfattat följande informationsdokument.

Viktigast att tänka på!

Som personlig assistent har du ett samhällskritiskt och betydelsefullt uppdrag. Många av våra kunder tillhör någon av högriskgrupperna för Covid-19. Du har ett stort personligt ansvar i ditt arbete och det är viktigt att du följer rutiner och riktlinjer.

De två väsentligaste punkterna för dig att tänka på för att förhindra smittspridning är

 • Var noggrann med att följa de basala hygienrutinerna
  • Tvätta ofta händerna upp till armbågen i minst 30 sek med varmt vatten och tvål, minst innan och efter varje arbetspass samt innan och efter varje omsorgmoment.
  • Komplettera med att använda handsprit om tvål och vatten inte finns att tillgå eller om det finns specifika vårdmoment hos din kund som kräver detta.
  • Använd kortärmad tröja
  • Ha kortklippta naglar, inget nagellack
  • Inga smycken
  • Uppsatt hår om långt
  • Använd handskar vid personnära omsorgsmoment
 • Stanna hemma om du är sjuk (se rutin längre ned)

Utbildning i Basala hygienrutiner

Om du känner dig osäker på vad basala hygienrutiner innebär i förhållande till Covid-19 kan du via länken nedan titta på en kort web-utbildningsfilm. Utbildningen finns på Socialstyrelsen hemsida och är skapad av Karolinska Institutet. Den är kostnadsfri. Du skriver in sina uppgifter och sedan kan du gå/titta på utbildningen när det passar.

https://covid-19.pingpong.se/o/courseRegister.do?refid=63361d46-7ebf-45a0-9c3a-f8b8871a20ea&courseId=1

Allmänna råd och riktlinjer

Undvik folksamlingar

De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten är att man bör undvika större sammanhang där flera personer träffas, som fester, bröllop och andra tillställningar. Det är också viktigt att människor håller avstånd till varandra på exempelvis idrottsplatser, gym, köpcentrum och i kollektivtrafiken

Ni kan läsa informationen om att hålla avstånd i sin helhet här;

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2020/april/nya-allmanna-rad-hall-avstand-och-ta-personligt-ansvar/

”Extra viktigt blir det också att tänka sig för och ta personligt ansvaret just när man arbetar inom vården, tex som personlig assistent.”

Undvik att resa
UD och Folkhälsomyndigheten avråder från samtliga resor. Information finns på UD:s och regeringens hemsida samt hos Folkhälsomyndigheten. Medarbetare måste meddela arbetsgivaren om resor med minst 14 dagars varsel. Vi som arbetsgivaren kan inte utfärda något reseförbud dock är vi inte skyldig att betala lön vid hemkomsten om man medvetet åkt till ett riskområde.  

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

Om du har varit på resa

Enligt lagstiftning har arbetsgivaren ett ansvar att förhindra smittspridning.

Det är därför av stor vikt att du kontaktar God Assistans innan du kommer tillbaka till arbetsplatsen för att vi som arbetsgivare ska ha en möjlighet att bedöma ditt hälsotillstånd. Som arbetsgivare bör vi initiera frågan om sjukanmälan om du uppger att det finns symtom på smitta. Du ska då också via telefon direkt kontakta sjukvård. Enligt kollektivavtalet har arbetsgivaren, för att förhindra smittspridning, rätt att fatta beslut om att stänga av en medarbetare utan att överlägga med medarbetarens fackliga organisation inför beslutet.

Allmänna frågor om Covid-19

Om du har frågor om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar man svar på de vanligaste frågorna.

Om du som medarbetare är sjuk eller tror att du kan vara sjuk.

Utgångspunkten är att ordinarie rutiner för sjukdom gäller. Du kontaktar den person som är ansvarig för bemanningen hos kunden och anmäler din sjukfrånvaro.

Har du luftvägssymtom som hosta och feber, även lindriga symtom, är det viktigt att du stannar hemma från jobb och skola och begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Behöver du sjukvårdsrådgivning bör du kontakta 1177 Vårdguiden.

Om du inte är sjuk men har anledning att tro att du har varit exponerad för Covid-19 ska du kontakta din arbetsledare och din Kundansvarige innan du går till jobbet.

Vi på God assistans har tillsammans med kunden gjort en individuell krisplan för att hantera frågan om eventuell utebliven extern assistans.

Slopat karensavdrag

Med anledning av det nya coronaviruset har regeringen meddelat att karensavdraget tillfälligt slopas genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. Syftet med åtgärden är ytterst att minska smittspridningen i samhället. Det nya regelverket gäller från den 11 mars till och med den 11 maj 2020.

Arbetsgivaren ska fortfarande göra karensavdrag och den enskilda individen får söka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan.

Läkarintyg

Det krävs läkarintyg från dag 15 i sjukperioden fram till och med den 27 mars. Därefter krävs läkarintyg från dag 22 i sjukperioden. Se länkar nedan

Från den 13 mars-31 maj krävs inte läkarintyg för de första 14 sjukdagarna. https://www.regeringen.se/regeringens-politik/socialforsakringar/atgarder-inom-sjukforsakringen-med-anledning-av-corona/

Från den 27 mars har Försäkringskassan beslutat att det inte heller krävs sjukintyg från dag 15-21. https://www.forsakringskassan.se/privatpers/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziTTxcnA3dnQ28LdyNTQ0cAwMMjU38jby8gg30w_Wj9KOASgxwAEcD_YLsbEUAFUIRCA!!/?1dmy&mapping=%2Fprivatpers%2Fnyhetsarkiv&urile=wcm%3Apath%3A%2FContentSE_Responsive%2Fnyheter%2Fbeslut-om-sjukpenning-utan-lakarintyg

Har du din 15:e sjukdag innan den 27 mars krävs alltså läkarintyg från dag 15.

Medarbetare som blir sjuka och inte kan arbeta har rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna

Ersättning vid sjukdom

Om du blir sjuk och inte kan arbeta har du rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna. Därefter ansöker du om ersättning hos Försäkringskassan.

Smittbärarpenning – vilka regler gäller?

Du kan få smittbärarpenning om du måste avstå från att arbeta och går miste om inkomst på grund av något av följande skäl:

 • En läkare har beslutat att du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom.
 • Du ska till en läkare för att utreda om du har en smittsam sjukdom.
 • Du har en sjukdom, en smitta, ett sår eller annan skada som gör att du inte får hantera livsmedel.

Du måste ha ett läkarintyg som visar att du inte får arbeta på grund av risken för smitta. För mer information och ansökan om smittbärarpenning finns på Försäkringskassans hemsida.

Om en kund blir sjuk eller misstänks vara sjuk

Kunden ska agera som allmänheten överlag och kontakta sjukvården vid symptom eller misstanke om sjukdom. Det är också angeläget att vi som arbetsgivare får kännedom om situationen för att tillsammans med kunden och eventuellt sjukvården göra en bedömning av hur situationen ska hanteras på bästa sätt.

Som personlig assistent har du ett viktigt uppdrag oavsett om kunden är frisk eller sjuk. Vi vill att du ska känna dig trygg i din arbetsmiljö. Tveka inte att ta kontakt med oss om du har arbetsmiljörelaterade frågor.

Om kunden är sjuk eller misstänks vara sjuk är det extra viktigt att du sköter din handhygien. Om sjukvården gör bedömningen att kunden ska stanna i hemmet trots misstanke om eller bekräftad Covid-19 behöver du som assistent har relevant skyddsutrustning. Om du och/eller kunden inte redan har kontaktat oss behöver du göra det omgående.

Om kunden väljer att sätta sig själv i karantän och avsäga sig externa assistenter

Kunden har rätt att frånsäga sig assistans av externa assistenter (ej släktingar). Om detta sker kan vi komma att behöva varsla dig som personal. Varslet läggs då en vecka efter karantänen påbörjats. Därefter löper en månads uppsägningstid, varefter din anställning avslutas alternativt erbjuds du omplacering. Under varslet står du till arbetsgivarens förfogande.

Har du frågor kontakta din kundansvarige.

 

Information om Covid-19, Coronavirus

UPPDATERAD 6/3

Information om Covid-19, Coronavirus

Nedan följer Information från God Assistans med anledning av Covid-19, Coronaviruset

Vi på God Assistans följer noga händelseutvecklingen vad gäller Coronavirusets spridning. Vi arbetar enligt Folkhälsomyndighetens och Utrikesdepartementets riktlinjer.

I dagsläget (6 mars) finns 101 konstaterade fall av Covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten bedömer i nuläget risken som måttlig att smittan ska spridas i Sverige.

Enligt myndigheten smittar coronaviruset när patienten är sjuk och i samband med insjuknandet. Det finns i nuläget inget som visar att personer smittar under inkubationstiden som är 2-14 dagar.

Om man har varit i riskområden ska man vara uppmärksam på eventuella symptom och genast kontakta 1177 Vårdguiden.
Symptom är luftvägssymptom, feber och hosta.

God Assistans åtgärd i detta läget är att vi frågar de assistenter som är på intervju om de vistats i något av riskområdena den senaste månaden innan vi presenterar assistenten för eventuell kund.

Riskområden är följande:
• Kina
• Italien (Piemonte, Ligurien, Lombardiet, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige, Aostadalen, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Marche och Toscana i norra Italien i norra Italien.)
• Iran
• Sydkorea

Övriga åtgärder är enligt följande: Väljer en assistent att åka till utsatta länder, dvs utsatta länder som UD varnar för, vilket idag är Iran, Italien och Kina. Då MÅSTE assistenten testa sig innan de är åter i arbete. Vi står för kostnaden för testet. Under tiden de väntar på svar från testet betalar vi lön..

Alla andra ställen i världen som inte UD varnar för är okej att återgå till tjänst efter resan.

Kontakta din kundansvarige om du har några frågor eller funderingar.

I övrigt är det viktigt att alla anställda följer de hygienrutiner som i vanliga fall råder inom omsorgsarbete.

För vidare information se Folkhälsomyndighetens sida.

För vidare information hänvisar vi till Folkhälsomyndigheten.

Nu startar vi kontor i Göteborg!

Idag händer det grejer! Idag startar vi nämligen upp vårt första kontor i Göteborg! Vi vill hälsa Monica Fagerberg och Christian Källström varmt välkomna till oss! Monica är ansvarig för verksamheten och Christian är jurist.

Här nedan presenterar dom sig själva lite mer:

”Monica Fagerberg heter jag som börjar på God Assistans den 2 mars tillsammans med Christian och kommer att starta upp ett kontor här i Göteborg!

Jag har arbetat inom assistans sedan 2013 i olika roller – både på ett större och ett mindre assistansbolag. Jag sökte mig till assistansen efter att ha arbetat för och med utsatta barn runt om i världen och ser det som en förmån att kunna medverka till att människor kan få ett bättre liv. Nu känns det spännande att bli en del i God Assistans och att starta kontoret i Göteborg!

På fritiden umgås jag med familj och vänner och tycker om att vara vid havet eller i skogen. Är även biståndsansvarig i en organisation där vi bidrar till att barn i världen får mat, vård och utbildning. Reser gärna i Asien eller vartsomhelst där solen skiner.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om God Assistans i Göteborg – hoppas vi ses!”

”Och jag heter Christian Källström. Jag studerade under många år juridik i Lund och efter att först ha testat på att läsa till ingenjör. Efter ett studieavbrott för att läsa i USA fick jag en Jur. Kand. från Lunds Universitet. Efter studierna flyttade jag tillbaka till USA men saknade familj och vänner i Sverige samt det svenska omväxlande vädret.

När jag kom hem fick jag ett toppenjobb på ett av Sveriges största assistansbolag i Örebro. Efter 12 år som chefsjurist kände jag för att pröva något nytt. Det nya blev en liten men framstående advokatbyrå i Trollhättan. De senaste 2 åren har jag arbetat som målsägarbiträde, ombud i LVU ärenden och vårdnadsmål.  Jag har även fortsatt att arbeta med LSS ärenden, däribland personlig assistans och tvångsförflyttningar från LSS boenden.

Viljan att verkligen kunna hjälpa personer som är i svåra eller utsatta situationer, är en av anledningarna till att jag återvänt till assistansbranschen.

Förutom skånska pratar jag även engelska. Jag förstår dock även göteborgska, efter flera år i Göteborg.

Jag kommer att aktivt arbeta med att driva God Assistans i Göteborg. Jag kommer även att arbeta som VD för God Juridik, med utgångspunkt från God Assistans nya kontor i Göteborg. Ska bli spännande att få starta upp detta tillsammans med Monica!

Hoppas vi ses framöver!”

Vill du komma i kontakt med Monica eller Christian så nås som på tel. 031-3000 711 till Christian och 709 till Monica på mail når du dom via monica.fagerberg@godassistans.se och christian.kallstrom@godassistans.se.