Bra start på veckan!

Som jurist ingår det i yrket att söka lösningar på problem. I just assistansbranschen har det varit gott om problem, vilket knappast kan ha gått någon obemärkt förbi då medierapporteringen kring detta har varit intensiv.

Men mitt i allt mörker är det viktigt att komma ihåg att det också finns ljusglimtar.

Denna vecka har jag, föräldrar och intygsskrivande vård- och skolpersonal lyckats övertyga Försäkringskassan om vår 7-åriga kunds rätt till assistans under skoltid. Det har inte varit lätt, men detta beslut är helt avgörande för det barn som nu får möjlighet till en riktigt bra skolgång! Vi lyckades dessutom att få kommunen att gå in med assistanstimmar tillfälligt i avvaktan på Försäkringskassans beslut. Det är inte alls självklart och vi är oerhört tacksamma för det. Efter att ha lämnat synpunkter på Försäkringskassans förslag till beslut (tillsammans med ännu fler intyg) har vi dessutom fått Försäkringskassan att öka på beslutet med 20 timmar per vecka! Trägen vinner (även om det förstås hade varit skönt att inte behöva vara fullt så trägen).

Dessutom har en kommun här i Stockholm beviljat vår 2-åriga nyansökningskund personlig assistans med drygt 70 timmar per vecka, vilket vi tycker är alldeles fantastiskt!

Är det nu det vänder i den här branschen, kanske ni undrar? Nja, det är nog för tidigt att se någon sådan tendens. Det jag ville förmedla med detta inlägg var egentligen att det lönar sig att kämpa för egna och andras rättigheter. Vi på God Assistans har förmånen att få göra skillnad. På riktigt.

Är du i behov av hjälp är du välkommen att höra av dig till mig, linda.bergstrand@godassistans.se eller 08-23 26 16.

/Linda Bergstrand, jurist