Nytt förslag om stärkt personlig assistans

Äntligen tas nästa steg för att stärka reglerna för den personliga assistansen! De förbättringar som lagrådet föreslår är att det grundläggande behovet ”hjälp som kräver ingående kunskap” tas bort.

Istället ska det vara assistansgrundande att man behöver förebyggande stöd för att inte skada sig själv, andra eller egendom – utan krav på ingående kunskap.
Dessutom ska kvalificerade aktiverings- och motiveringsinsatser som behövs för att den enskilde själv ska kunna tillgodose andra grundläggande behov såsom personlig, hygien, av- och påklädning, måltider och kommunikation ge rätt till assistans.

Föräldraansvaret byts ut till ett föräldraavdrag, vilket förmodas ge bättre möjligheter för barn att beviljas personlig assistans.

Tyvärr går regeringen inte nu vidare med att öka möjligheten till assistans för de som behöver detta på grund av långvarig medicinsk problematik såsom t.ex. epilepsi och shunt.

Läs hela remissen från lagrådet här