Välkommen Siv i norr!

Siv

Vi är idag stolta och mycket glada över att få presentera en ny kundansvarig i norr! Varmt välkommen Siv Hjort Lindstedt! Siv utgår från Boden men kommer ansvara för kunder i hela Norrbotten. Här nedan berättar Siv lite mer om sig själv.

”Hej, jag heter Siv Hjort Lindstedt, är 58 år och bosatt i Boden tillsammans med min man Örjan och vår hund Molly. Jag har en vuxen son och två vuxna bonusbarn. Fritiden tillbringar vi oftast i vår stuga som ligger vid Råneåälven.
Jag har snart 30 års erfarenhet från socialt arbete, främst inom kommunal verksamhet. Jag var med från allra första början när LSS reformen introducerades som LSS-handläggare och enhetschef inom handikappomsorgen. Jag har även lång erfarenhet inom äldreomsorgen och då som biståndshandläggare, enhetschef och äldreomsorgschef. De senaste 4 åren har jag arbetat som verksamhetschef inom ett större assistansbolag.
Jag växte upp med en syster med en utvecklingsstörning, kanske en av anledningarna att jag själv valde just den här inriktningen i mitt yrkesval. Jag brinner för rättvisa och allas rätt till goda levnadsvillkor. God assistans har precis de värderingar som jag skulle önska att alla skulle ha – en assistans med omtanke, engagemang och delaktighet, som värnar om både kunder och personal! Ser fram emot att få bli en del av God assistans teamet!!”