God Juridik vann mot Länsstyrelsen!

God Juridik vann nyligen i ett överklagande mot Länsstyrelsen gällande ett beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. I ärendet ansökte föräldrarna till en sexårig flicka om parkeringstillstånd och fick avslag med hänvisning till föräldraansvaret.

Detta överklagades av God Juridiks jurist Karin Ståhlnacke Fd Czubala som argumenterade för att flickan aldrig lämnas ensam då hon lider stor risk att närhelst få ett epileptiskt anfall, med efterföljande andningsuppehåll, som kräver omedelbart agerande och tillgodoseende av hennes personliga assistenter.

Vill du komma i kontakt med Karin eller våra jurister? Maila då direkt till karin.stahlnacke@godjuridik.se eller info@godjuridik.se.