Man kan inte spara pengar och samtidigt öka kvaliteten

Närhelst mitt yrke kommer på tal i ett sammanhang där den jag talar med inte är bekant med assistansbranschen så kommer diskussionen om fusket i branschen upp. Detta har trängt igenom i mediebruset. Det var dock bara upptakten till att rättfärdiga en avveckling av personlig assistans.

Fokus har nu skiftat något och nu kan man istället låta sig förfäras över de höga kostnaderna för personlig assistans som (återigen) ska utredas i en översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen: http://www.regeringen.se/rattsdokument/kommittedirektiv/2016/05/oversyn-av-insatser-enligt-lss-och-assistansersattningen/.

I sammanfattningen kan till uppdraget kan man läsa att: ”Uppdraget är att skapa en långsiktig hållbar ekonomisk utveckling av insatsen personlig assistans och få till stånd mer ändamålsenliga insatser enligt LSS. Förstärkt kvalitet, träffsäkerhet, helhetssyn och mångfald i de stödinsatser som LSS omfattar ska finansieras med besparingar inom assistansersättningen.”

Det som tidigare har varit en smygavveckling av insatsen personlig assistans börjar nu bli mer tydligt uttalat. Läs gärna Bengt Westerbergs utmärkta krönika som sätter ord på det jag länge velat ställa mig på barrikaderna och skrika. http://www.dn.se/arkiv/debatt/stoppa-smygavvecklingen-av-personlig-assistans/.

Inte bara Bengt Westerberg, utan även jag, blir hårt ansatt av Åsa Regnér som anser att privata assistansbolag, och kanske framför allt deras jurister, har starka belägg för att driva upp antalet timmar. Se Åsa Regnérs och Bengt Westerbergs debatt i Agenda: http://www.svtplay.se/video/8861456/agenda/agenda-5-jun-21-15

Jag har några reflektioner med anledning av debatten, nämligen:

• Det är inte rimligt att tro att man kan spara pengar inom assistansersättningen utan att försämra insatsen.

• Får personer med juridisk hjälp från ett assistansbolag fler timmar än de behöver och således har rätt till?

• Jag som jurist kan inte driva upp några timmar alls när det inte är jag som fattar beslutet. Handläggare och beslutsfattare arbetar på kommuner och försäkringskassor och kan de inte stå emot min (eminenta?) juridiska argumentation måste det ju bero på brister i deras egen utredning.

• Sist men inte minst: när ska fokus någonsin ligga på vinsterna med assistansen; vinster i form av ökad livskvalitet, frihet, delaktighet och jämlikhet i samhället?

Med detta vill jag också passa på att önska er alla en härlig sommar!

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu