Hugos Stiftelse

Vi har under en längre tid sett att allt fler människor med funktionsnedsättning inte får den hjälp de behöver och har rätt till. Det kan röra sig om assistans, LSS-insatser, bostadsanpassning, parkeringstillstånd, hjälpmedel eller fritidsaktiviteter för att nämna några delar. Det är framförallt barn med funktionsnedsättningar och deras familjer som drabbas allra hårdast.

Med bakgrund av detta har vi därför valt att starta en stiftelse:
HUGOS STIFTELSE.

Hugos stiftelse kommer att stötta och finansiera aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa och främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.

Med Hugos stiftelse hoppas vi kunna göra något BRA och något som gör SKILLNAD.
Vi har stora ambitioner med stiftelsen och hoppas att redan innan sommaren kunna dela ut pengar och stöd till bra initiativ, föreningar, grupper och i vissa fall individer.
Under våren kommer hemsida och mer information finnas på plats för Hugos Stiftelse.
Har ni frågor om hur man ansöker om bidrag eller hur man kan lämna ett bidrag maila till mikael@godassistans.nu eller martin@godassistans.nu

Glad Påsk allihopa!

/Mikael Nordmark & Martin Wilén, stiftare