Hugos Stiftelse

Alla har rätt att leva det liv de vill utifrån sina förutsättningar. När Mikael och Martin såg att människor med funktionsnedsättning inte fick den hjälp och det stöd de behöver ville de göra något åt saken. De startade Hugos Stiftelse med målet att hjälpa människor med funktionsnedsättning leva det vill de vill.

God hälsa och ett aktivt liv

Hugos Stiftelse stöttar och finansierar aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa och främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjer till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.

Gemenskap, påverkan och innovation

Att leva med en funktionsnedsättning eller vara anhörig till någon med en funktionsnedsättning är en utmaning på många sätt. Det är lätt att hamna lite vid sidan om samhället och gemenskapen. Därför stöttar vi föreningar som jobbar med att förändra attityder, organisationer som outtröttligt försöker påverka beslutsfattare och myndigheter. Stiftelsen stöttar också idrottsföreningar som låter alla vara med och delta i idrott. Vidare stöttar vi uppfinnare som skapar produkter som gör skillnad för personer med rörelsehinder. Med Hugos stiftelse hoppas vi kunna göra något BRA och något som gör SKILLNAD.

Aktiva barn och ungdomar

Vi har under en längre tid sett att allt fler människor med funktionsnedsättning inte får den hjälp de behöver och har rätt till. Det kan röra sig om assistans, LSS-insatser, bostadsanpassning, parkeringstillstånd, hjälpmedel eller fritidsaktiviteter för att nämna några delar. Det är framförallt barn med funktionsnedsättningar och deras familjer som drabbas allra hårdast.

Med bakgrund av detta har vi därför valt att starta en stiftelse:
HUGOS STIFTELSE.

Hugos stiftelse kommer att stötta och finansiera aktiviteter, verksamheter, initiativ och produkter som har till syfte att hjälpa och främja barn och ungdomar med funktionsnedsättningar och deras familjemedlemmar till bättre hälsa och ett gott och aktivt liv.

Med Hugos stiftelse hoppas vi kunna göra något BRA och något som gör SKILLNAD.
Vi har stora ambitioner med stiftelsen och hoppas att redan innan sommaren kunna dela ut pengar och stöd till bra initiativ, föreningar, grupper och i vissa fall individer.
Under våren kommer hemsida och mer information finnas på plats för Hugos Stiftelse.
Har ni frågor om hur man ansöker om bidrag eller hur man kan lämna ett bidrag maila till mikael@godassistans.nu eller martin@godassistans.nu

Glad Påsk allihopa!

/Mikael Nordmark & Martin Wilén, stiftare