God Assistans är IFA-certifierade!

Vi har nu fått ta del av resultatet från vår kvalitetsundersökning och har med stor marginal blivit IFA-certifierade, jättekul tycker vi!

Resultatet visar att de allra flesta av våra kunder är mycket nöjda (96%) med oss som anordnare, att vårt avtal är tydligt och att vi håller vårt löfte om God Assistans. Undersökningen visar också att vi kan bli bättre när det gäller rekrytering vilket vi känner till sedan tidigare och jobbar aktivt med att utveckla. Vi har t ex innan sommaren inlett ett samarbete med Kompetensutvecklingsinstitutet för möjligheten att nå personer som utbildats inom vård och omsorg och hoppas på fler liknande samarbeten med andra utbildare.

Utbildning är en annan del som vi behöver förbättra. Här har vi, som vi berättat tidigare, en webbutbildning för alla våra nyanställda klar fr.o.m. 1/9 via NoWi Edcucation. Vi kommer under september komma ut med ett utbildningskalendarium för höst/vår.