Den vilda jakten på intyg!

En funktionshindrad kan inte beviljas personlig assistans/assistansersättning utan bra intyg. Ett läkarintyg som styrker diagnosen är förstås alldeles avgörande, men det behövs också intyg som styrker själva hjälpbehovet. Det är inget formellt krav från myndigheterna, men tro mig, det behövs!

Tidigare har det varit relativt lätt att få en arbetsterapeut via habiliteringen att skriva ett ADL-intyg (ADL = all daglig livsföring), men på senare tid har habiliteringarna i princip vägrat detta med hänvisning till att det endast görs om det bedöms behövligt i den egna verksamheten. Då faller ansvaret tillbaka på kommunerna och Försäkringskassan som i sin tur inte ofta begär sådana intyg. Och slutligen faller ansvaret tillbaka på den enskilde som kan välja att försöka ordna och betala ett sådant intyg själv eller möjligen med hjälp av sin assistansanordnare. Det är absolut värt att försöka ordna med ett sådant intyg, men det blir sällan lika bra när en arbetsterapeut som efter att enbart ha träffat den funktionshindrade en gång skriver ett ADL-intyg jämfört med om habiliteringens arbetsterapeut med flerårig kunskap om den funktionshindrade gör det. Gäller det ett funktionshindrat barn är det dessutom många arbetsterapeuter som inte låter sig anlitas över huvud taget.

Jag tror inte att denna intygsovilja leder till något gott alls. Den funktionshindrade blir frustrerad och får ytterligare en sak att kämpa med, läkarna får mer att göra eftersom den funktionshindrade ofta får vända sig på att läkaren och be att denne kompletterar sitt läkarintyg efter bästa förmåga och handläggarna på myndigheterna får i många fall ett undermåligt beslutsunderlag. I allra värsta fall får den funktionshindrade inte vad den får rätt till.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu