Behövs jurister?

Efter två månader här på God Assistans börjar jag känna mig varm i kläderna igen! Jag vet inte om det bara är våren eller om jag faktiskt alltid är så här känslosam, men jag har redan hunnit med hela skalan från jublande glad till fullständigt frustrerad. Efter att ha arbetat med personlig assistans sedan 2001 borde jag ju teoretiskt sett redan ha varit med om det mesta, men en del av charmen (och en del av frustrationen) är att man alltid ställs inför nya utmaningar.

Ibland tänker jag att mitt arbete egentligen inte skulle behövas. I den bästa av världar. Myndigheterna måste ju, enligt legalitetsprincipen som är grundlagsfäst, underkasta sig lagar och andra rättsregler. All offentlig maktutövning måste ha stöd i lag. Maktutövningen ska alltså vara normmässig och förutsägbar istället för slumpmässig eller godtycklig. I teorin.

I praktiken är svårigheten med exempelvis rättsområdet personlig assistans att det är en ramlagstiftning. Den säger till exempel att om dina grundläggande behov överstiger 20 timmar så har du rätt till assistansersättning, men inte hur myndigheten ska komma fram till hur dina grundläggande och övriga behov ska räknas i just ditt specifika fall. Därför kan det vara bra att ha en jurist på sin sida som är insatt i rättsområdet, rättspraxis och som kan hjälpa dig att formulera krav på insatser och överklaga när du inte får din rätt tillgodosedd. För det händer. Ofta dessutom.

Många funktionshindrade kan nog skriva under på att man ofta får slåss för sin rätt och då finns jag där och hjälper dig gärna med detta. Kostnadsfritt. Jag försöker inte kräva vad som inte ska krävas, utan bara hjälpa dig att hävda din rätt. Du är välkommen att höra av dig!

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu