Nu startar vi kontor i Göteborg!

Idag händer det grejer! Idag startar vi nämligen upp vårt första kontor i Göteborg! Vi vill hälsa Monica Fagerberg och Christian Källström varmt välkomna till oss! Monica är ansvarig för verksamheten och Christian är jurist.

Här nedan presenterar dom sig själva lite mer:

”Monica Fagerberg heter jag som börjar på God Assistans den 2 mars tillsammans med Christian och kommer att starta upp ett kontor här i Göteborg!

Jag har arbetat inom assistans sedan 2013 i olika roller – både på ett större och ett mindre assistansbolag. Jag sökte mig till assistansen efter att ha arbetat för och med utsatta barn runt om i världen och ser det som en förmån att kunna medverka till att människor kan få ett bättre liv. Nu känns det spännande att bli en del i God Assistans och att starta kontoret i Göteborg!

På fritiden umgås jag med familj och vänner och tycker om att vara vid havet eller i skogen. Är även biståndsansvarig i en organisation där vi bidrar till att barn i världen får mat, vård och utbildning. Reser gärna i Asien eller vartsomhelst där solen skiner.

Välkommen att höra av dig om du vill veta mer om God Assistans i Göteborg – hoppas vi ses!”

”Och jag heter Christian Källström. Jag studerade under många år juridik i Lund och efter att först ha testat på att läsa till ingenjör. Efter ett studieavbrott för att läsa i USA fick jag en Jur. Kand. från Lunds Universitet. Efter studierna flyttade jag tillbaka till USA men saknade familj och vänner i Sverige samt det svenska omväxlande vädret.

När jag kom hem fick jag ett toppenjobb på ett av Sveriges största assistansbolag i Örebro. Efter 12 år som chefsjurist kände jag för att pröva något nytt. Det nya blev en liten men framstående advokatbyrå i Trollhättan. De senaste 2 åren har jag arbetat som målsägarbiträde, ombud i LVU ärenden och vårdnadsmål.  Jag har även fortsatt att arbeta med LSS ärenden, däribland personlig assistans och tvångsförflyttningar från LSS boenden.

Viljan att verkligen kunna hjälpa personer som är i svåra eller utsatta situationer, är en av anledningarna till att jag återvänt till assistansbranschen.

Förutom skånska pratar jag även engelska. Jag förstår dock även göteborgska, efter flera år i Göteborg.

Jag kommer att aktivt arbeta med att driva God Assistans i Göteborg. Jag kommer även att arbeta som VD för God Juridik, med utgångspunkt från God Assistans nya kontor i Göteborg. Ska bli spännande att få starta upp detta tillsammans med Monica!

Hoppas vi ses framöver!”

Vill du komma i kontakt med Monica eller Christian så nås som på tel. 031-3000 711 till Christian och 709 till Monica på mail når du dom via monica.fagerberg@godassistans.se och christian.kallstrom@godassistans.se.

Ytterligare utredning gällande personlig assistans

Regeringen har gett Fredrik Malmberg, i egenskap av särskild utredare, i uppdrag att se över möjligheten att stärka rätten till personlig assistans för stöd vid egenvårdsinsatser, föreslå hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas samt se över hur föräldraansvaret vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans kan smalnas av. Syftet, enligt regeringen, är att öka kontinuiteten och förutsägbarheten inom personlig assistans och assistansersättning. Regeringen skriver att det är en prioriterad fråga att stärka assistansen. Utredningen ska vara klar 23 mars 2021.

Jag tycker att det är bra att regeringen väljer att utreda vidare, eftersom jag personligen anser att den LSS-utredning som presenterades i januari 2019 inte var mycket att hänga i julgranen. Vad som händer med LSS-utredningen är väl fortfarande oklart, men denna utredning har i alla fall ett avsevärt trevligare syfte – att stärka istället för att spara. Att regeringen valt just Fredrik Malmberg som utredare är glädjande i sammanhanget. Fredrik Malmberg har arbetat som barnombudsman i många år och 2017 utsågs han till generaldirektör för specialpedagogiska skolmyndigheten.

Det är viktiga frågor som ska utredas. Jag håller med om att föräldraansvaret, som i myndigheternas ögon många gånger tenderar att vara i det närmaste obegränsat, bör smalna av och förtydligas så att bedömningarna blir mer enhetliga och rättssäkra. Även tillsynsbehovet, främst kanske för personer med icke-fysiska funktionsnedsättningar, bör prioriteras. Vad gäller egenvård så tänker jag att för sjukvårdens skull vore det bra om man kunde gå tillbaka till att tro på den enskilde istället för att begära egenvårdsintyg till höger och vänster.

Men det finns saker som jag anser är viktigare att utreda än det som nu har presenterats och som jag önskar hade prioriterats:

  1. Det krävs en utredning och ett ställningstagande kring grundläggande behov.

    Ett toalettbesök borde rimligen återgå till att anses som integritetsnära i sin helhet. Det är inte moraliskt försvarbart att handläggaren ska uppskatta hur många sekunder själva torkningen kan ta och enbart bevilja tid för detta moment.

    Man bör utreda hur det kommer sig att ingen verkar uppfylla kraven för det femte grundläggande behovet (annan hjälp som kräver ingående kunskap). Möjligen ingår det i uppdraget att föreslå hur rätten till personlig assistans för behov av hjälp med tillsyn kan stärkas. Jag hoppas det.

    Vidare anser jag, lite förenklat, att det borde vara självklart att den som inte kan uttrycka sig så att myndighetshandläggaren förstår bör anses uppfylla kraven på att beviljas kommunikation som grundläggande behov. I dagsläget är det få personer som uppnår kraven för att beviljas kommunikation som grundläggande behov, ofta med motiveringen att man bara behöver lära sig den funktionsnedsatta personens kommunikationshjälpmedel men inte behöver kunskap om den funktionsnedsatta personen. Detta, anser jag, bara är ett sätt att ytterligare kapa tid från grundläggande behov.

    Sammantaget är bedömningen av de grundläggande behoven ofta orimlig i förhållande till hur verkligheten ser ut, vilket gör att den som borde beviljas assistans inte gör det.
  2. Fastställ att en myndighet ska vara huvudman för personlig assistans/assistansersättning. Det är orimligt och rättsosäkert att två olika myndigheter utreder samma sak, utifrån samma lagrum och ofta kommer fram till olika bedömningar. Allt för att bolla över kostnaden för insatsen till någon annan. Den enskilde borde aldrig behöva hamna mellan stolarna. Kanske sekundräknandet skulle upphöra som en effekt av att utredningen bara skedde hos en myndighet (förslagsvis Försäkringskassan för en enhetligare bedömning)?

Sammanfattningsvis är jag nöjd över att regeringen inte har glömt bort assistansfrågorna, utan faktiskt ständigt påminner om att de fortfarande lever. Tack för det. Men bara utredningar löser inte de stora problem som faktiskt kvarstår, utan det krävs även handling. Glöm inte bort att det återstår väldigt mycket innan absolut orimligt blir rimligt igen.

/Linda Bergstrand, jurist på God Juridik

Vill du komma i kontakt med mig? Mejla till linda.bergstrand@godjuridik.se

Nytt kontor i Karlstad – Välkommen Anders Huss!

Finns det något bättre sätt att starta året på, än att presentera en ny medarbetare!? 🙂

Idag startar vi nämligen upp vårt första kontor i Värmland, inte mindre än i Karlstad! Mannen som ska ansvara för detta heter Anders Huss som är vår nya Verksamhetschef i Värmland! Vi är otroligt glada och stolta över att få möjligheten att arbeta tillsammans med honom. Varmt välkommen till oss! Här nedan berättar han lite mer om sig själv:

”Mitt namn är Anders Huss och jag började här på God assistans den 2 januari 2020. Jag kommer att starta upp ett kontor i Karlstad där jag också lever och bor tillsammans med min familj!

Jag har arbetat inom assistans sedan 2005 då jag började som assistent i Karlstad. Sedan 2006 har jag arbetat med själva organisationen kring assistans i både större och mindre företag inom personlig assistans och även i olika roller. Nu har jag fått möjligheten att vara en del av God assistans och tillsammans med dem starta ett nytt kontor i Karlstad – detta ska bli fantastiskt kul och spännande!

På min fritid vill jag vara med familj och vänner och tycker om att träna och röra på mig. Tycker även om att resa, gärna till värmen.

Jag ser fram emot att träffa alla som är intresserade av oss och få möjligheten att tillsammans skapa en god assistans!

Hoppas att vi ses!”

Vill du komma i kontakt med Anders? Då når du honom antingen via mail: anders.huss@godassistans.se eller via telefon: 073-501 94 75

Bra start på veckan!

Som jurist ingår det i yrket att söka lösningar på problem. I just assistansbranschen har det varit gott om problem, vilket knappast kan ha gått någon obemärkt förbi då medierapporteringen kring detta har varit intensiv.

Men mitt i allt mörker är det viktigt att komma ihåg att det också finns ljusglimtar.

Denna vecka har jag, föräldrar och intygsskrivande vård- och skolpersonal lyckats övertyga Försäkringskassan om vår 7-åriga kunds rätt till assistans under skoltid. Det har inte varit lätt, men detta beslut är helt avgörande för det barn som nu får möjlighet till en riktigt bra skolgång! Vi lyckades dessutom att få kommunen att gå in med assistanstimmar tillfälligt i avvaktan på Försäkringskassans beslut. Det är inte alls självklart och vi är oerhört tacksamma för det. Efter att ha lämnat synpunkter på Försäkringskassans förslag till beslut (tillsammans med ännu fler intyg) har vi dessutom fått Försäkringskassan att öka på beslutet med 20 timmar per vecka! Trägen vinner (även om det förstås hade varit skönt att inte behöva vara fullt så trägen).

Dessutom har en kommun här i Stockholm beviljat vår 2-åriga nyansökningskund personlig assistans med drygt 70 timmar per vecka, vilket vi tycker är alldeles fantastiskt!

Är det nu det vänder i den här branschen, kanske ni undrar? Nja, det är nog för tidigt att se någon sådan tendens. Det jag ville förmedla med detta inlägg var egentligen att det lönar sig att kämpa för egna och andras rättigheter. Vi på God Assistans har förmånen att få göra skillnad. På riktigt.

Är du i behov av hjälp är du välkommen att höra av dig till mig, linda.bergstrand@godassistans.se eller 08-23 26 16.

/Linda Bergstrand, jurist

LSS-utredningen släpptes idag kl. 15.00

Idag presenterade statens särskilda utredare, Gunilla Malmborg, en utredning på dryga 1000 sidor (!) där förslag till ny LSS-lagstiftning presenteras. Utredningens förslag berör många individer i vårt samhälle.
Barn som idag lever med personlig assistans förespråkas istället en ny LSS-insats som benämns som personlig stöd till barn. Denna insats kan beviljas till barn upp till 16 år och verkställighet av insatsen ska ske av kommunen där man är folkbokförd.

Vidare föreslås att man inte längre kan beviljas det femte grundläggande hjälpbehovet, dvs. ingående kunskaper och aktiv tillsyn inom personlig assistans. Istället ska detta hjälpbehov utredas och beviljas inom en ny LSS-insats som benämns som förebyggande pedagogiskt stöd. Även denna insats ska verkställas av kommunen man är folkbokförd hos.

Dessutom föreslås att enbart staten ska ta över ansvaret för att utreda och bevilja assistans. I samma veva slopas kravet på tjugo grundläggande timmar per vecka.
Man inför även en schablon för vissa övriga personliga behov på 15 timmar per vecka, men utredare påtalade att man ska kunna söka fler timmar utöver schablonen om man inte klarar sig på dessa.

Utredningen innehåller självfallet mycket mer än ovanstående och utgör enbart ett led i lagstiftningsarbetet som Sveriges riksdag beslutar om. Tilltänkt för den nya LSS-lagstiftningen är att den träder i kraft 1 januari 2022.
Har du frågor eller funderingar på ovanstående så är du välkommen på frågestund med våra jurister Karin Czubala, Linda Bergstrand, Mimmi Stolberg eller Maria Sjöblom. Vi kommer framöver ha informationsträffar runt om i landet, 17/1 i Solna, 23/1 Norrköping, 30/1 Oskarshamn och 31/1 Malmö, i norr kommer vi även ha en rad träffar som vi återkommer med.

Vill du komma i kontakt med våra jurister?
Linda Bergstrand, Mitt
Tel: 08 23 26 16
Mail: linda.bergstrand@godassistans.se

Karin Ståhlnacke, Syd
Tel: 040-10 18 52
Mail: karin.stahlnacke@godassistans.se

Maria Sjöblom, Norr
Tel: 0920-40 72 96
Mail: maria.sjoblom@godassistans.se

Ann-Marie (Mimmi) Stolberg, Norr
Tel: 0730-790 397
Mail: ann-marie.stolberg@godassistans.se

Rättsläget – Juridik

Det har nog inte undgått många att vår rättighetslagstiftning Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är under attack. Sedan 1994 har Sverige haft en lagstiftning med en fin intention. Målet med LSS är att man som funktionshindrad ska kunna leva som andra. Men lagen har allt för många gånger blivit föremål för regeringens ständiga försök att göra besparingar. Inför 2016 uppmanade regeringen Försäkringskassan att bidra till att bryta utvecklingen av kostnaderna för assistansersättning. I regleringsbrevet till Försäkringskassan inför 2017 togs ordet ”bryta” bort, men regeringen bad myndigheten att ha särskilt fokus på den ökande timutvecklingen. Besluten ledde till hård kritik från bland annat handikapprörelsen, som hänvisade till flera fall där assistansersättningen tagits bort. Regeringen tillsatte utredningen av LSS, våren 2016 för att göra en total översyn. Utredningen har tidigare fått hård kritik från handikapprörelsen, bland annat för att målsättningen med utredningen har varit att minska kostnaderna.

Den 30 april 2018 meddelande dock barn- och äldreministern Lena Hallengren på en pressträff att direktiven för utredningen om LSS ändras – och målsättningen om att den nya lagstiftningen ska leda minskade kostnader försvinner. Vi på God Assistans välkomnar att regeringen tagit bort spardirektiven till LSS-utredningen. Men det finns fortfarande ett kostnadstak eftersom LSS-utredningens inte får lägga förslag som ger ökade kostnader.

Att ta bort spardirektiven räcker dock inte. Över 1500 personer har förlorat sin assistansersättning och 8 av 10 som söker får avslag. Försäkringskassan har fått skarp kritik för att ha blivit allt hårdare i bedömningarna av grundläggande behov. Den 13 april 2018 slog dock Högsta Förvaltningsdomstolen fast att egenvård och sondmatning är assistansgrundande. Försäkringskassan har tidigare nekat assistans för sondmatning just för att man inte bedömt det som ett grundläggande behov.

Trots dom från Högsta förvaltningsdomstolen så fortsätter Försäkringskassan att avslå sondmatning med maskin. Enligt Försäkringskassan är det skillnad om man får maten insprutad med en spruta i magen för hand eller med matpump. Detta står det inget om i domen utan Försäkringskassan väljer att göra sin egen tolkning. Nu begär Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU) att Justitiekanslern (JK) ska granska hur Försäkringskassan har tolkat domen.

Det är vår starkaste åsikt att Försäkringskassans restriktiva tolkningar strider mot lagstiftningens intentioner. Det är uppseendeväckande att detta kommer 20 år efter senaste lagändringen och att det sker samtidigt som politikerna vill spara pengar på assistansen.

Men med rasande fart slås assistansreformen sönder och hela idén bakom LSS, att ge brukare självbestämmande och rätt att leva som andra. Försäkringskassan är ute efter att göra tolkningar som gör det allt svårare för personer med funktionsnedsättning att erhålla statlig assistansersättning. Kontakta gärna någon av våra jurister om du har frågor eller funderingar:

Ann-Marie Stolberg, jurist och verksamhetschef i norr, ann-marie@godassistans.nu

Maria Sjöblom, jurist i norr, maria.sjoblom@godassistans.nu

Maria von Sydow, jurist i mitt, maria@godassistans.nu

Karin Czubala, jurist i syd, karin@godassistans.nu

Invigning av vårt kontor i Norrköping!

Den 3:e april öppnade God Assistans kontor i Norrköping. Vi har kontor på Slottsgatan 116.

Den 30 maj vill vi fira detta tillsammans med så många som möjligt! Bjud gärna in vänner som ni tror skulle vara intresserade av att komma.
Vi ses!
————-
Program:
16.00-18.00 Öppet Hus – kom förbi när det passar.
Vi bjuder på snittar, tilltugg och dryck.

18.00-20.00 Föreläsning – ”När livet inte blir som man tänkt sig” med Mikael Nordmark.

Om föreläsningen:
För nio år sedan förändrades livet helt för Mikael Nordmark och hans fru. När deras son Hugo var en månad gammal fick de plötsligt veta att han hade en allvarlig hjärnskada. Hur klarar man ett sådant besked? Hur blir livet som pappa till en liten kille som behöver hjälp med allt och hur påverkas parrelationen?

Mikael berättar om sina upplevelser av en annorlunda papparoll och om hur man kan bearbeta sorgen, men även om glädje och nya perspektiv på tillvaron. Och om hur Hugo blev den yngsta någonsin att genomföra Stockholm Marathon.
———————————-
Anmälan till föreläsningen sker genom att maila till: wonsa@godassistans.nu eller veronika@godassistans.nu.
Föreläsningen är gratis. Paus med kaffe efter halva tiden.

Juridiskt assistansnätverk i Syd

Mot bakgrund av den pågående LSS-utredningen samt det faktum att allt fler ärenden avseende personlig assistans hamnar hos kommunerna, har en grupp jurister i syd med specialisering på assistansrätt bildat ett nätverk. Nätverket kallar sig för Juridiskt assistansnätverk i syd.

Juristerna kommer att delta i Malmö stads Funktionsstödsnämnds nästkommande sammanträde den 21 mars 2018. Inför deltagande, har ett dokument med frågor sammanställts och översänds till nämnden, med syftet att främja en god dialog. Även ett pressrelease har släppts till media i södra Sverige med inbjudan att närvara.

Juristerna har identifierat tre huvudområden som särskilt problematiska. Det första avser osedvanligt lång handläggningstid där individer står helt utan hjälp under utredningen. Det andra rör svårigheterna att få en s.k. ADL-bedömning samt konsekvenserna av denna brist. Det tredje område, som vi vill belysa, är situationen som uppstår när en individ förlorar sitt beslut från Försäkringskassan och går in i en domstolsprocess.

Juristerna efterfrågar klara riktlinjer avseende rimlig handläggningstid. Vidare anser nätverket att det borde vara en rättighet att erhålla en ADL-bedömning i samband med en ansökan om personlig assistans. Slutligen uppmanas Malmö Stad att upprätta riktlinjer för att säkerställa rutiner som förhindrar tidsluckor mellan insatser, såsom kan ske vid en indragning av assistansersättning från Försäkringskassan innan kommunen hinner utreda och bevilja ett beslut om personlig assistans enligt LSS.

Ansvarig jurist från God Assistans är Karin Czubala och hon nås på karin@godassistans.nu om det finns några frågor eller funderingar kring denna satsning.

Informationskväll om juridik i Piteå 18 april

I mitten på november förra året presenterade Åsa Regnér, barn-äldre och jämställdhetsminister, ett åtgärdspaket inom den statliga assistansen.

Åtgärdspaketet omfattar väntetid, frysning av 2-års omprövningar, ökad skyldigheter för kommunerna att informera om LSS-rättigheter för personer som får avslag från FK samt förändringar vad gäller högre timbelopp.

Regeringen kommer innan jul också föreslå ett antal lagändringar som riksdagen behöver ta ställning till.

Vi på God Assistans får ofta frågor om vad som händer nu och oron är stor hos många hur alla ändringar kommer påverka den personliga assistansen.
Med anledning av detta arrangerar vi på God Assistans två informationskvällar för dig som vill veta mer. Vår Verksamhetschef för God Assistans i Norr Ann-Marie Stolberg sammanfattar läget och svarar på dina frågor. Ann-Marie är Jurist och har mycket lång erfarenhet av att arbeta med de juridiska frågorna inom personlig assistans.

När: 18 april 18.00-20.00, vi återkommer om lokal när vi vet antalet anmälda.
För vem: Alla som vill veta mer.

Vi bjuder på kvällsfika.
Anmäl dig till informationskvällen (eller hör av dig om du har frågor) genom att maila till anders@godassistans.nu

Varmt välkommen!
/Alla vi på God Assistans

Maria von Sydow ny Jurist i Stockholm

Idag hälsar vi Maria von Sydow, jurist på Solnakontoret, varmt välkommen! Maria har lång erfarenhet som jurist inom personlig assistans och vi är jätteglada att hon valde just oss! Här nedan berättar hon lite mer om sig själv.

———————————————————–

”Maria von Sydow heter jag och det är med stolthet som jag kan presentera mig som God Assistans nya jurist!

Som född och uppvuxen i Borås kommer jag alltid att kalla mig för boråsare (även om det har gått 15 år sedan jag flyttade därifrån). Nuförtiden bor jag med man och barn i Spånga. Genom åren har jag testat på en rad olika jobb där alla har haft den gemensamma nämnaren att arbeta med människor. Jag har arbetat inom personlig assistans sedan jag tog min juristexamen 2010. När någon frågar mig vad jag arbetar med brukar jag säga att jag har ett jobb som egentligen inte borde finnas, men att det är nödvändigt. För mig är det en självklarhet att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra. Drivkraften i min yrkesroll är att få bidra till att göra skillnad i människors vardag.

När jag i somras fick erbjudandet om att bli en del av teamet hos God Assistans var det ett enkelt beslut att fatta. Det känns fantastiskt roligt att komma till ett företag som på riktigt värnar om både sina kunders och sin personals bästa!”