Schablonbelopp för 2014 fastställt

Regeringen har fastslagit schablonbeloppet för 2014 till 280 kr. Det är en höjning med 5 kr från 2013 (+1,8%). Uppräkningen av timschablonen avviker från tidigare år. Den del av schablonen som avser administration, kompetensutveckling, assistansomkostnader m.m. (de s.k. övriga kostnaderna) räknas inte upp för 2014 i väntan på den utredning om assistansersättningen som pågår. Läs mer om schablonbeloppet för 2014 här.