Välkommen Anneli! Ny kundansvarig på God Assistans

Idag, den 3 november, börjar Anneli Nordström Lundqvist som Kundansvarig på God Assistans. Anneli har lång erfarenhet av att arbeta inom personlig assistans och här berättar hon lite mer om sig själv:

”Mitt namn är Anneli Nordström Lundqvist och det är en stor glädje för mig att få bli en del av teamet på God Assistans. Jag har arbetat tillsammans med Martin i drygt 4 år och han var naturligtvis en stor orsak till varför jag valde God Assistans. Vi jobbar väldigt bra tillsammans och har samma värderingar om vad som är en god assistans.

Under hela mitt yrkesverksamma liv har jag alltid arbetat med människor och att ge dessa en god service, allt från butiksarbete, flygplatsarbete till husförsäljning. När jag för snart 13 år sedan fick möjligheten att arbeta inom personlig assistans så kände jag att jag hamnat rätt. Att få fortsätta arbeta med människor och försöka att bidra till att ge någon ett bättre vardagsliv är en enorm förmån för mig. Den bästa assistansen är väl den som egentligen inte ens märks, men den är inte alltid helt enkel att uppnå. Under mina år inom personlig assistans har jag gått olika utbildningar såsom rekryteringsutbildning, ledarskapsutbildningar, taktilmassageutbildning och en omfattande högskolekurs i Lagen om Stöd och Service.

Med min erfarenhet och bakgrund hoppas jag på bästa sätt kunna bidra till att de kunder och medarbetare som väljer God Assistans ska känna sig mer än nöjda.”