Vad är skäligt?

Det finns några saker som verkligen kan göra mig galen och Försäkringskassans skälighetsbedömningar är en sådan sak!

En skälighetsbedömning uppstår när en funktionshindrad har yrkat tid för ett visst hjälpbehov, exempelvis 10 minuter för på- och avklädning av ett spastiskt 4-årigt barn, och när Försäkringskassan skriver i sin bedömning att de ”skäligen beaktar 5 minuter för på- och avklädning”. Försäkringskassan har då bedömt att den yrkade tiden inte är rimlig utifrån funktionsnedsättningen och dragit ned den med hälften.

Jag kan tycka att förfarandet är okej så länge Försäkringskassan bemöter yrkandet och berättar varför man inte anser att yrkandet är rimligt. Ofta ser dock svaret ut som ovan, vilket inte bara är oförskämt utan också strider mot Försäkringskassans egen vägledning.

I vägledningen, som fungerar som en handbok för handläggare, står det så här: ”Är behovet och tidsåtgången rimlig utifrån den försäkrades funktionsnedsättning? Om du i din bedömning inte anser att tiden är rimlig måste du motivera varför Försäkringskassan inte delar den försäkrades egen beskrivning av tidsåtgången. Motiveringen ska vara så tydlig att den försäkrade ska kunna förstå hur Försäkringskassan har tänkt och kunna bemöta Försäkringskassans bedömning vid en eventuell överklagan. Den försäkrade kanske till exempel skakar så mycket att vissa saker tar längre tid att göra. En rimlighetsbedömning av bedömningen av tid måste alltid utgå från detta.”

Min uppfattning är att de flesta försöker beskriva verkligheten så som den ser ut och att man som funktionshindrad inte vill ha mer hjälp än man behöver. Det skäliga är då att bevilja assistans i enlighet med yrkandet.

Med detta sagt vill jag passa på att önska er alla en riktigt härlig sommar! Snart stundar semester och då ska jag inta en skälig mängd sol!

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08- 23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu