Tips: Livets möjligheter-nationell konferens!

Livets möjligheter – för personer med flerfunktionsnedsättning och deras anhöriga och omgivning. Två hela dagar med intressanta seminarier på Essinge konferenscenter i Stockholm 10-11 mars 2014. För anmälan och mer information, se länken nedan:

www.anhoriga.se/anhorigomraden/flerfunktionsnedsattning/livetsmojligheter/