God Assistans beviljas tillstånd från Socialstyrelsen

godkänd av socialstyrelsen att utföra personlig assistans

Från den första januari 2011 krävs tillstånd av Socialstyrelsen för att bedriva verksamhet inom personlig assistans. God Assistans skickade in ansökan till Socialstyrelsen i mars och har nu from 2012-09-17 fått tillstånd att driva verksamhet inom personlig assistans.

Klicka här för mer information.