Tillfälligt utökad assistans vid utlandsresa

Jag har drivit ett ärende i Kammarrätten som gäller tillfälligt utökad assistans vid en utlandsresa. Det händer ganska ofta att kommunerna anser att den funktionshindrade redan är tillförsäkrad goda levnadsvillkor genom sin personliga assistans och att det inte finns något behov av ytterligare timmar för en utlandsresa. Det finns dock skäl att överklaga sådana beslut, då domstolarna sällan håller med om detta. Utlandsresor bedöms nu för tiden vara så vanligt förekommande att det ingår i normal livsföring att ”med viss regelbundenhet” åka utomlands.

Det som gör detta fall så speciellt är att kommunen inte bara har avslagit ansökan, utan angett som grund för sitt avslag att den funktionshindrade inte förstår att hon åker på semester varför hon således inte är i behov av en semesterresa utomlands.

Jag har svårt att beskriva i ord hur beklämd jag blir av detta resonemang hos en handläggare av LSS-insatser hos kommunen. Enligt 5 § LSS är lagens syfte att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Men det ska jag väl ändå inte behöva upplysa handläggaren om?

Kammarrätten fastställde i detta mål att det är ostridigt att den funktionshindrade har behov av bad, aktiviteter och stimulerande upplevelser och att den funktionshindrade har rätt till den begärda insatsen för att uppnå goda levnadsvillkor. Tack för det, men det är fortfarande beklämmande att en myndighet har möjlighet att i ett beslut uttrycka sig mycket kränkande mot en enskild och dessutom fatta beslut i strid med såväl lag som rättspraxis.

Ett tips till er funktionshindrade som planerar att åka utomlands och är i behov av utökad assistans under resan är att vara ute med ansökan i mycket god tid. I detta fall reste den
funktionshindrade utomlands i november 2013 och domen från Kammarrätten meddelades i mars 2015.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu