Steg i rätt riktning!

Ibland får man se sin ansökan om personlig assistans hos Försäkringskassan och kommunen som en möjlighet att steg för steg ta kliv i rätt riktning.

Steg ett är den viktiga ansökan. Ta gärna hjälp av någon som skrivit ansökningar tidigare (varför inte en jurist?) och som vet vilka delar som måste finnas med. Steg två är att få bra intyg (läkarintyg är ett måste och ADL-intyg ett bra komplement). Steg tre är myndigheternas hembesök där det enda man bör tänka på är att hålla sig till tidigare angivna fakta. Steg fyra är att lämna synpunkter när myndigheternas förslag till beslut kommer. Här har man allt att vinna! Ju tidigare det är i processen, desto lättare är det att påverka i rätt riktning.

Förhoppningsvis blir beslutet som man önskat, då det från och med steg fem, som innebär en överklagan eller begäran om omprövning av beslut, blir svårare att ta steg framåt. Men det är naturligtvis inte omöjligt att bättra på sitt beslut ytterligare!

Senast förra veckan fick en av mina kunder ett beslut om assistans där Försäkringskassan ökat antalet timmar med först 32,39 timmar per vecka i jämförelse med tidigare beslut och efter synpunkter på förslag till beslut ökade med ytterligare 6,5 timmar per vecka.

Steg i rätt riktning som kan innebära en avgörande skillnad i en människas liv.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08- 23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu