Om kommunen gör slut

En kvinna hade beviljats assistansersättning av Försäkringskassan och hade valt kommunen som assistansanordnare. Kommunen sa efter ett tag upp avtalet med kvinnan och överlät åt henne att anordna sin assistans på annat sätt. Kommunen hänvisade till att personalen hade en otillfredsställande arbetsmiljö.

Justitieombudsmannen (JO) har i sitt beslut i ärendet riktat kritik mot kommunen. Kommunen har, enligt 2 § och 9 § LSS, ansvar för att tillhandahålla personlig assistans om den enskilde begär det, oavsett vem som beviljat insatsen. I lagens förarbeten beskrivs kommunens ansvar som ett basansvar. Kommunen hade alltså inte laglig grund för att säga upp sitt avtal med kvinnan.

Som funktionshindrad och berättigad till personlig assistans behöver du således inte vara rädd för att kommunen ska göra slut med dig. Det har de nämligen inte rätt att göra.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu