Nytt år, nya möjligheter

2016 avslutades med en positiv dom från Kammarrätten i Göteborg daterad 2016-12-20 i mål nr 3208-16 enligt vilken Kammarrätten inte ser något hinder från att godkänna sondmatning som grundläggande behov. Kammarrätten konstaterar att så länge insatsen rör egenvård och inte sjukvård, finns det inget lagligt hinder från att godta hjälpbehovet som grundläggande. Då måltider enligt lagen är ett grundläggande behov krävs enbart att hjälpbehovet bedöms vara av privat karaktär.

Ett litet steg framåt i alla fall!

God fortsättning på 2017!

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu