Nu får det vara nog!

Jag har ett ärende där myndighetens hållning nära nog gränsar till trakasserier. Hur många processer ska en person behöva genomgå för att få rätt? Inte rätt i sak, utan rätt till den rättighet som tillkommer hen enligt lag!

Jag har en mycket ung kund med ett ytterst stort hjälpbehov. Först fick hen ett förslag till beslut om assistansersättning från Försäkringskassan med 112 timmar per vecka. Förslaget drogs dock in med hänvisning till en ny dom enligt vilken hen inte längre hade det grundläggande behovet ”annan hjälp som kräver ingående kunskap”. Vi överklagade till Förvaltningsrätten och vann (1 år efter beslutet fattats). Förvaltningsrätten fastställde att barnet hade det grundläggande behovet ”annan hjälp som kräver ingående kunskap” samt att det inte är möjligt att med hänvisning till föräldraansvaret bortse från någon nämnvärd del av den tid som krävs för att tillgodose barnets behov.

Försäkringskassan överklagade domen och begärde att den inte skulle gälla i avvaktan på Kammarrättens beslut. Försäkringskassan beviljades prövningstillstånd i Kammarrätten men Kammarrätten beslutade att beslutet skulle verkställas i avvaktan på prövning i sak. Försäkringskassan överklagade Kammarrättens beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen. Där fick man inte prövningstillstånd (ha!) och nu, ytterligare några månader senare, har det lilla barnet fått ett nytt förslag till beslut om assistansersättning.

Det nya förslaget till beslut följer dock varken Förvaltningsrättens dom eller rättspraxis och jag blir så otroligt upprörd. Vi ska självklart lämna synpunkter på förslaget till beslut, men jag upprörs främst över vad man kräver av den enskilde! För att få din rättighet tillgodosedd på egen hand krävs att du är oerhört påläst (inte bara ska du kunna lagen utan även ha läst förarbeten, domar och vägledningar), att du är såväl verbal som duktig på att göra skriftliga inlagor och att du har orken att driva ditt ärende genom en till synes oändlig räcka av instanser. Och utöver detta ska du under tiden som ärendet handläggs/överklagas klara dig utan assistans.

Gränsen är nådd. Sluta trakassera människor. Fatta rimliga beslut. Våga protestera mot de nya bedömningarna. Var det verkligen så här man tänkte när man införde insatsen personlig assistans?

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu