Människors rättigheter ska inte tummas på

Människors rättigheter ska inte tummas på. Åtminstone inledningsvis är jag överens med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Synd att det alltid kommer ett stort fett MEN efter en så fin inledning.

Åsa Regnér beskriver i en debattartikel en oförklarligt stor ökning av antalet assistanstimmar och därmed även kostnaderna för densamma vilket är ett skäl för regeringen att genomföra åtgärder för bättre kostnadskontroll. Åsa Regnér skriver vidare att hon värnar välfärdslösningar som omfattar alla, MEN att det förutsätter förtroende för de lösningarna. (Läs hela debattartikeln här: http://www.regeringen.se/debattartiklar/2016/02/asa-regner-battre-kontroll-behovs-av-assistansersattningen/)

Vad jag själv tycker är oförklarligt är att regeringen inte har kommit fram till vad denna ökning beror på efter de omfattande utredningar som gjorts de senaste åren. Gör man en utredning borde den rendera i något mer än kvarstående frågetecken.

Det jag däremot tycker är helt klart är att det kostar att upprätthålla människors rättigheter. Man kan inte uppmana till besparingar och tro att det inte får konsekvenser. Åsa Regnérs debattartikel är en replik på denna debattartikel från SvD som är betydligt klarare än svaret på densamma: http://www.svd.se/regeringen-satter-sig-over-lagen.

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu