Lön för mödan!

Mitt jobb innebär ofta att vara med hela vägen från ansökan till beslut. Jag värderar intyg, hjälper till att formulera en behovsbeskrivning, är med på hembesöket som Försäkringskassan och/eller kommunen gör, hjälper till att lämna synpunkter på förslag till beslut och överklagar beslut om så är nödvändigt. Allt detta görs naturligtvis tillsammans med kunden.

Jag vet att det jobb jag lägger ner gör skillnad, men ibland är det lite extra påtagligt. En av våra kunder hade fått ett förslag till beslut gällande personlig assistans med cirka 33 timmar per vecka (jag har bland annat nämnt det i detta inlägg:). Efter att vi begärt nya intyg och lämnat dessa tillsammans med synpunkter till Försäkringskassan kom så ett beslut omfattande 84 timmar per vecka. Ett avsevärt bättre beslut!

En riktigt bra start på en arbetsvecka!

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu