Genomförandeplaner

”Den enes mål är den andres karta”

Sedan en tid tillbaka har vi lagt fokus på genomförandeplaner i här på God Assistans, så bli inte förvånad om vi inom kort kontaktar dig för att gå igenom hur du vill att din assistans ska utformas.

Lagen säger att genomförandet av en insats ska dokumenteras. Det är naturligtvis inte bara därför vi vill att alla kunder ska ha en genomförandeplan. Man kan också välja att se genomförandeplanen som ett kvalitetskontrakt.  Vi vill att din assistans ska bli så bra som möjligt! Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen av beslutet om personlig assistans. Genom planen tydliggörs både för dig och för oss vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur.

Har du frågor om genomförandeplaner är du varmt välkommen att kontakta mig!

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu