Dubbel assistans

Själva syftet med personlig assistans är (enligt 5 § LSS) att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för funktionshindrade och målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. En hög målsättning som jag inte anser att lagen lever upp till i alla avseenden. Detta gäller till exempel dubbel assistans.

Det kan ibland behövas hjälp av flera assistenter samtidigt. När en person vistas i miljöer där det är nödvändigt med mänsklig lyfthjälp, kan två personer behövas för att ge assistans. Myndigheten beviljar endast dubbel assistans för de moment där det faktiskt behövs två personer och inte för tiden där emellan och överlåter åt anordnaren att lösa de praktiska problem som kan uppstå, dock med vetskapen att det i många fall är omöjligt.

Här kommer ett exempel (som inte på något sätt är hämtat ur verkligheten, utan direkt från min fredagströtta hjärna):

Judith är i behov av dubbel assistans vid förflyttning till och från toaletten. Hon går på toaletten 6 gånger per dag; klockan 8:00, klockan 11:00, kl. 14:00, klockan 17:00, klockan 20:00 och klockan 22:00 (cirka gurka – det kan vara ganska svårt att planera sina toalettbesök som ni kanske förstår). Hon behöver dubbel assistans under 10 minuter vid förflyttning till toalettstolen och vid 10 minuter från toalettstolen. Försäkringskassan håller med om att Judiths behov av dubbel assistans vid toalettbesök är rimligt (och det i sig är ju bra) och beviljar således 10 + 10 minuters assistans x 6 tillfällen = 2 timmars dubbel assistans per dag.

Och nu borde ju allt vara frid och fröjd och Judith borde kunna leva ett liv som andra. Men det visar sig att assistansanordnaren har svårt att hitta en assistent som vill komma hem till Judith (som bor i ett hus på landet cirka 2 mil utanför Tidaholm) och få betalt för att arbeta i 10 minuter, vänta på att Judith i lugn och ro ska uträtta sina toalettbehov i 30 minuter (det ingår faktiskt också i att leva som alla andra) och därefter få betalt för att arbeta ytterligare 10 minuter och sedan återvända hem (4 mil tur och retur). Assistenten förväntas dessutom upprepa detta flera gånger per dag. Och ibland är det så att Judiths toalettvanor varierar (!) och att hon vill gå på toaletten vid andra tidpunkter än de genomsnittliga. Och då bör ju helst assistenten rätta sig efter det och således finnas tillgänglig när som helst under dagen.

Såsom insatserna beviljas, vilket också har stöd i rättspraxis, går det således inte att leva upp till syftet med lagstiftningen. Du kan inte hitta en assistansanordnare som har möjlighet att anställa assistenter under ovan (påhittade, men vanliga) omständigheter. Hänsyn bör också tas till att en person ska ha stort inflytande över vilka assistenter som utför assistansen (för att särskilja insatsen från hemtjänsten). I praktiken är även detta omöjligt. Hittar anordaren ens en hemtjänstanordnare som har möjlighet att utföra ovanstående insatser är det bra.

Tanken är god, syftet är gott, men att med dubbel assistans kunna leva ett liv som andra är i praktiken omöjligt.

Med detta önskar jag er en trevlig helg!

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu