Back in business!

Jag är tillbaka igen och idag har jag skrattat åt en stadsdelsförvaltning som skickat med ett kuvert för överklagan tillsammans med sitt beslut om avslag på ansökan om tillfällig utökning. Vet denne mån tro att hen har fattat ett felaktigt beslut?

Stadsdelsförvaltningen skriver i sitt avslagsbeslut att det främjar den funktionshindrades personliga utveckling att vara ensam själv och larma och att det gör hen mindre hjälpberoende av assistenter hela tiden. Stadsdelsförvaltningen skriver även att ”Att leva som andra innebär att även att funktionsnedsatta personer kan bli tvungna att använda sin lediga tid till tandläkarbesök och liknande.”

Ibland är det ju så att man baxnar! Hur menar stadsdelsförvaltningen att det gör en person mindre hjälpberoende att lämnas ensam? Tror de att personen kommer att börja gå på toaletten själv, att personen kommer att kunna börja slå på teven själv eller laga mat själv? Om lösningen hade varit så enkel att om man bara lämnar en funktionshindrad själv så börjar denne att klara sig på egen hand, ja, då hade insatsen personlig assistans inte behövts.

Och vad gäller att även funktionshindrade behöver använda ledig tid till tandläkarbesök så är vi självklart överens om detta. Men, som de flesta av oss vet, är det lite svårt att alltid förlägga tandläkarbesök till helger (då åtminstone min tandläkare har stängt) och semester (då tiderna brukar vara relativt begränsade). Har du dessutom frekventa tandläkarbesök så blir det oftast ännu knivigare.

Beslutet ska självklart överklagas. Har du fått ett lika galet beslut är du välkommen att höra av dig till mig om du behöver hjälp!

Linda Bergstrand
Jurist
Tfn: 08-23 26 12
E-post: linda@godassistans.nu